Mời tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-MTTQ ngày 03/7/2018 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.  Từ tháng 7/2018 đến nay, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Tiểu ban phục vụ Đại hội tham mưu chuẩn bị các nội dung theo kế hoạch; dự kiến thời gian tổ chức Đại hội sẽ diễn ra trong tháng 6/2019. Để tiếp tục lấy ý kiến góp ý rộng rãi các thành phần xã hội, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức đăng tải toàn văn nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 lên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng ( Địa chỉ truy cập: ubmttqvn.lamdong.gov.vn – mục Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024), trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và đông đảo quý bạn đọc… phát huy dân chủ, tham gia đóng góp trí tuệ để góp phần hoàn thiện việc xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ VIII: Tải phai đính kèm để xem nội dung chi tiết tại đây.