Đại hội UBMTTQ Việt Nam huyện Di Linh lần thứ IX 
Ngày 25/4, UBMTTQ Việt Nam huyện Di Linh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bà Hoàng Thị Khiêm - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cùng 176 đại biểu tham dự đại hội.
 
Bà Hoàng Thị Khiêm – Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng lãng hoa chúc mừng đại hội
Bà Hoàng Thị Khiêm - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội
 
Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ Việt Nam huyện Di Linh và các tổ chức thành viên đã tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp Nhân dân; vận động bà con dân tộc ít người từng bước xóa bỏ các phong tục tập quán không còn phù hợp, giữ gìn bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do UBMTTQ Việt Nam phát động.
 
Với phong trào “Di Linh chung sức xây dựng nông thôn mới”, 5 năm qua, huyện Di Linh đã vận động nhân dân đóng góp 32,5 tỷ đồng, hiến trên 58 ngàn mét vuông đất và hàng chục ngàn ngày công lao động xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn. Đến nay, toàn huyện đã có 12/18 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn Di Linh được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị. Toàn huyện có 91,2% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 194/207 đạt 93,7% thôn, tổ dân phố văn hóa. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã vận động các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tôn giáo, đoàn viên, hội viên ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 1,8 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 140 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ học sinh nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển sản xuất… Các công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; các cuộc tiếp xúc cử tri… được triển khai thực hiện có hiệu quả.  
 
Ông Nguyễn Canh – Bí thư Huyện ủy tặng lãng hoa và bức trướng chúc mừng đại hội
Ông Nguyễn Canh - Bí thư Huyện ủy tặng lẵng hoa và bức trướng chúc mừng đại hội
 
Tại đại hội, MTTQ Việt Nam huyện Di Linh cũng đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình hành động trong nhiệm kỳ tới đó là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp tuyên truyền, vận động; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội; phấn đấu 100% xã, thị trấn và khu dân cư thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, mỗi khu dân cư xây dựng ít nhất một mô hình tự quản trên các lĩnh vực và tổ chức hoạt động có hiệu quả; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết cấp ủy và chính quyền đề ra; vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu hàng năm do tỉnh phân bổ…
 
Phát biểu chỉ đạo đại hội, bà Hoàng Thị Khiêm - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, MTTQ các cấp huyện Di Linh cần chủ động, đa dạng hóa hơn nữa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; chủ động thực hiện tốt vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và tăng cường hiệp thương với các tổ chức thành viên, đặc biệt là phải phân công phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, huyện Di Linh cần tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở các khu dân cư nhất là mô hình khu dân cư tiêu biểu và khu dân cư kiểu mẫu; cần xác định việc phát huy dân chủ, công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác của mặt trận; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng cần phải xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm để triển khai thực hiện; MTTQ huyện cần có kế hoạch cụ thể trong việc phối hợp tổ chức, tuyên truyền, hỗ trợ Nhân dân tiếp cận các cơ chế chính sách về vốn, khoa học công nghệ và vận động Nhân dân mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, tham gia các mô hình HTX, THT liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm để tăng năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho địa phương. 
 
Các đại biểu nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
Các đại biểu nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
 
Đại hội đã hiệp thương cử 59 đại biểu tham gia vào UBMTTQ Việt Nam huyện Di Linh lần thứ IX và cử 21 đại biểu dự đại hội cấp trên. Ông Nguyễn Văn Bính - Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đồng thời giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Di Linh (nhiệm kỳ 2019 - 2024).
 
    LAM PHƯƠNG