Danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lạc Dương khóa X 

STT

Họ và tên

Ngày,tháng
năm sinh

Giới
tính

Quê quán

Dân tộc

Tôn giáo

Nơi ở hiện nay

1

Vũ Tuấn Anh

3/10/1979

Nam

xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quang Nam

Kinh

Không

số 32 Thông Thiên Học, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2

Cil Bri

18/5/1977

Nữ

TDP Bon Đưng I, thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Cơ Ho

Công giáo

TDP Bon Đưng I,  thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

3

Liêng Jrang K' Đom

07/8/1978

Nữ

thôn 2, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Cơ Ho

Tin lành

thôn 2, xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

4

Vũ Thị Hanh

14/8/1964

Nữ

xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội

Kinh

Không

TDP Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

5

Sử Thanh Hoài

30/9/1978

Nam

phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Kinh

Không

TDP Đăng Gia Rít B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

6

Dơng Gur K' Hồng

19/5/1987

Nữ

xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Cơ Ho

Tin lành

Thôn Long Lanh, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

7

Bùi Quốc Huân

19/8/1981

Nam

xã Gia Lâm, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

Kinh

Không

TDP Đăng Gia Rít B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

8

Nguyễn Mạnh Hùng

20/10/1963

Nam

xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Kinh

Không

TDP Đa Thiện 4, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

9

Nguyễn Quốc Kỳ

01/6/1964

Nam

xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Kinh

Không

146 Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

10

Đỗ Khắc Lợi

 10/12/1972

Nam

xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Kinh

Không

TDP Đăng Gia Rít B, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

11

Da Căt K' Mai

26/4/1990

Nữ

thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Cơ Ho

Công giáo

thôn Păng Tiêng, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

12

Phi Srỗn Ha Nràng

20/12/1983

Nam

xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Cơ Ho

Công giáo

Thôn 2, xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

13

Nguyễn Phục Quốc

27/4/1970

Nam

xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

Kinh

Phật giáo

TDP Hợp Thành thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

14

Kơ Dơng Ha Quyên

25/7/1966

Nam

xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Cơ Ho

Tin lành

thôn Đưng K'Si, xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

15

Liêng Hót Ha Sét

17/7/1991

Nam

TDP Đăng Gia Rít B, TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng

Cơ Ho

Tin lành

TDP Đăng Gia Rít B, TT Lạc Dương, Lạc Dương, Lâm Đồng

16

Bon Niêng K' Sơn

05/7/1984

Nữ

thôn 1, xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Cơ Ho

Công giáo

thôn 1, xã Đưng K'Nớ, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

17

Bùi Văn Thụy

13/5/1970

Nam

xã Đông Hà, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Kinh

Không

TDP B'Nơ A, thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

18

Nguyễn Hồng Thủy

20/9/1969

Nam

thị trấn Gia Lâm, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

Kinh

Không

TDP Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

19

Nguyễn Thị Thanh Thủy

25/7/1980

Nữ

xã Diễn Lợi, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Kinh

Không

TDP Đăng Lèn, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

20

Trần Thị Thuyên

05/5/1972

Nữ

xã Sơn Mai, huyện Hương Sơn, tĩnh Hà Tĩnh

Kinh

Không

TDP Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

21

Lê Minh Tiến

1/10/1970

Nam

xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Kinh

Không

TDP B'Nơ A, thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

22

Nguyễn Đình Tiến

01/3/1964

Nam

xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Kinh

Không

TDP Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

23

Ya Tiong

20/6/1972

Nam

xã Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

Chu Ru

 

xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

24

Phạm Triều

27/9/1967

Nam

xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Kinh

Không

thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

25

Đinh Quang Trung

15/6/1963

Nam

xã Yên Thắng, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Kinh

Không

TDP Đồng Tâm, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

26

Nguyễn Văn Trứ

08/01/1970

Nam

xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình

Kinh

Không

TDP Lang Biang, thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

27

Tạ Đức Tuấn

30/9/1981

Nam

xã Yên Cường, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Kinh

Không

xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

28

Nguyễn Xuân Tùng

18/5/1967

Nam

xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Kinh

Không

TDP B'Nơ A, thị trấn Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

29

Đa Rối K' Xuân

13/08/1989

Nữ

xã Phước Bình, huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận

Cơ Ho

Không

thôn Đạ Tro, xã Đạ Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

30

Kơ Să Ha Xuyên

02/6/1969

Nam

xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng

Cơ Ho

Tin lành

KTX Ma Trang Sơn, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng