Lịch sử văn hóa 

Về đơn vị hành chính, huyện Đam Rông bao gồm 8 xã, là huyện duy nhất trong tỉnh không có địa bàn thị trấn, thành thị. Dân số trên 70% là đồng bào dân tộc thiểu số với 14 dân tộc, các dân tộc chủ yếu như Kinh 27%, Cill 27%, M/Nông 24% ... Trong thời gian qua Đam Rông có nhiều biến động cơ học về dân số, chủ yếu là di dân của các dân tộc Mông, Mèo, Mường, Thái … từ các tỉnh  phía Bắc Việt nam vào.

Vì vậy, ngoài bản sắc văn hoá của người dân tộc thiểu số tại chỗ, Đam Rông có nét văn hoá, tập quán và truyền thống rất đa dạng của các cộng đồng dân cư trên các miền của đất nước hội tụ. Yếu tố này đã làm đa dạng từ việc bố trí trường lớp đến việc vận dụng nội dung, chương trình, phương thức giáo dục thích hợp cho các vùng và cộng đồng dân cư trong tỉnh.

            Dân cư của huyện sinh sống chủ yếu dọc theo Quốc lộ 27 nối từ Lâm Đồng sang Đắc Lắc và tỉnh lộ 725. Dân cư  Đam Rông hình thành chủ yếu ở 2 khu vực. Khu vực thứ nhất là dọc theo Quốc Lộ 27, bao gồm 5 xã Phi Liêng, Đạ K`Nàng, Liêng Srônh, Rô Men và xã Đạ Rsal, trong đó Đạ Rsal là khu vực trung tâm tương lai sẽ quy hoạch thành thị trấn. Khu vực thứ hai là dọc theo Tỉnh Lộ 725, bao gồm 3 xã Đạ Tông, Đạ M’Rông và Đạ Long. Dân cư huyện Đam Rông sinh sống tương đối tập trung, thuận lợi cho việc quy hoạch bố trí mạng lưới trường lớp.