Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 1165 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
28/KH-HĐND 11/07/2019 Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri của Đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, huyện sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX, HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
188/BC-UBND 10/07/2019 Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
892/UBND 10/07/2019 Về việc báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính trên hệ thống thông tin một cửa điện tử
891/UBND 10/07/2019 Về việc góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025
01/BCĐ-ISO 09/07/2019 Về việc điều chỉnh hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015
887/UBND 09/07/2019 Về việc cung cấp số liệu xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy
888/UBND 09/07/2019 Về việc tổ chức các lớp tập huấn về phát triển kinh tế hợp tác xã
886/UBND 09/07/2019 Về việc chủ trương hoán đổi đất xây dựng trường Mầm non Hoàng Oanh
885/UBND 09/07/2019 Về việc hỗ trợ phụ cấp lưu trú cho học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K52 đi khảo sát thực tế
185/BC-UBND 08/07/2019 Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch và danh mục các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện Đơn Dương
861/UBND 05/07/2019 Về việc báo cáo việc vi phạm hành lang công trình thủy lợi
862/UBND 05/07/2019 Về việc rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên địa bàn huyện
858/UBND 05/07/2019 Về việc đăng ký học viên tham dự lớp tập huấn cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá Nước sạch nông thôn
863/UBND 05/07/2019 V/v kết quả rà soát, thống kê hộ, trang trại chăn nuôi trong khu vực đông dân để thực hiện di dời
860/UBND 05/07/2019 Về việc thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn huyện
182/BC-UBND 04/07/2019 Báo cáo kết quả Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đơn Dương lần thứ III năm 2019
855/UBND 04/07/2019 Về việc cung cấp thông tin về tình hình ký kết và triển khai các thỏa thuận quốc tế trong thời gian qua
847/UBND 04/07/2019 V/v góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh
849/UBND 04/07/2019 V/v bố trí cán bộ hướng dẫn luận văn và tổ chức bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ lớp QTK26ACH
848/UBND-VX 04/07/2019 V/v hướng dẫn công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn trong Quý III năm 2019
26/KH-HĐND 03/07/2019 Kế hoạch giám sát chuyên đề "Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 03 năm (2017 - 2019)"
04/QĐ-HĐND 03/07/2019 Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề " Kết quả đầu tư xây dựng cơ bản do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chủ đầu tư giai đoạn 03 năm (2017 - 2019)"
05/QĐ-HĐND 03/07/2019 Quyết định phân công thành viên đoàn giám sát và mời bổ sung thành viên tham gia hoạt động giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân
844/UBND 03/07/2019 Về việc cử bác sĩ tham gia tổ chức đưa người có công với cách mạng và thân nhân đi điều dưỡng tập trung phục hồi sức khỏe
10/NQ-HĐND 02/07/2019 Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Thạnh Mỹ khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

Previous Page 1-25 Next Page