Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành huyện Đơn Dương

Số hiệu/Trích yếu:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Lĩnh vực:
Có 1916 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
1806/UBND-TH1 19/11/2019 Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp cuối năm 2019 HĐND huyện khóa XI
46/HĐND 18/11/2019 V/v Chuẩn bị nội dung kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND huyện Khóa XI
64/TB-HĐND 18/11/2019 Thông báo triệu tập và dự kiến nội dung chương trình kỳ họp cuối năm 2019 (lần thứ 11) HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021
1794/KH-UBND 18/11/2019 Kế hoạch triển khai Phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" Xuân Canh Tý năm 2020
1796/UBND-TH 18/11/2019 V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ số cải cách hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2019
614/BC-HĐNVQS 18/11/2019 Báo cáo các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020
613/KL-HĐNVQS 18/11/2019 Kết luận tại cuộc họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện về việc xét miễn, hoãn và triển khai công tác khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự năm 2020
1795/UBND 18/11/2019 V/v tiếp xúc cử tri của Đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước kỳ họp cuối năm 2019 HĐND tỉnh khóa IX, HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021
300/BC-UBND 15/11/2019 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa - xã hội năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020
1791/UBND 15/11/2019 V/v tăng cường công tác thu Ngân sách Nhà nước năm 2019 và khoán thuế năm 2020
1605/QĐ-UBND 14/11/2019 Quyết định về việc kiện toàn Ban lâm nghiệp xã Tu Tra
1783/UBND-BHXH 14/11/2019 V/v phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình
1786/KH-UBND 14/11/2019 Kế hoạch đầu tư phát triển hạ tầng Cụm công nghiệp Ka Đô năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
1606/QĐ-UBND 14/11/2019 Quyết định về việc kiện toàn Ban lâm nghiệp xã Ka Đơn
99/TB-UBND 14/11/2019 Thông báo Kết luận của đồng chí Dương Đức Đại - Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với các ngành về triển khai một số nội dung liên quan đến 02 dự án đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn huyện Đơn Dương
284/BC-UBND 13/11/2019 Báo cáo sơ kết Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
1772/UBND 13/11/2019 V/v kiểm tra, xử lý nội dung kiến nghị của ông Lê Thành Phương
1778/UBND-TH1 13/11/2019 V/v rà soát, tham mưu Quyết định kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng chuyên ngành cấp huyện
1782/KH-UBND 13/11/2019 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam trên địa bàn huyện
1776/KH-UBND 13/11/2019 Kế hoạch thực hiện quy trình đánh giá, công nhận đơn vị học tập của các đơn vị trên địa bàn huyện Đơn Dương năm 2019
98/TB-UBND 13/11/2019 Thông báo v/v thụ lý giải quyết nội dung kiến nghị
1592/QĐ-UBND 12/11/2019 Quyết định về việc kiện toàn Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện
1756/KH-UBND 12/11/2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Đơn Dương
1583/QĐ-UBND 11/11/2019 Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã năm 2019
1751/UBND-HT 11/11/2019 V/v Góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện kế hoạch 101-KH/TU của Tỉnh ủy Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page