Hệ thống chính trị huyện Đơn Dương

UBND huyện
MTTQ và các đoàn thể
HĐND huyện
Đảng bộ huyện
Chuyên môn, nghiệp vụ
Công tác Văn phòng
Công tác Tuyên giáo
Công tác Tổ chức
Công tác Kiểm tra
Công tác Dân vận
Các xã thị trấn