Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Hệ thống chính trị
Văn bản quy phạm
Truyền hình
Thông tin đầu tư
Xây dựng Nông thôn mới
Tuyên truyền
Góp ý
Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Tài nguyên Thiên Nhiên
Lịch sử phát triển
Quy hoạch tổng thể
Hệ thống chính trị
Đảng bộ huyệnExpand Đảng bộ huyện
Hội Đồng Nhân DânExpand Hội Đồng Nhân Dân
UBND huyện Di LinhExpand UBND huyện Di Linh
MTTQ và các đoàn thểExpand MTTQ và các đoàn thể
Văn bản quy phạm
Văn bản QPPL của tỉnh
Văn bản của huyện
Tin tức sự kiện
Hoạt động huyện ủy
Hoạt động UBND
Hoạt động chung
Xây dựng Nông thôn mới
Tin Hoạt động
Văn bản chỉ đạo
Tư liệu video
Giá nông sản
Tài liệu canh tác
Chăn nuôi
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Trồng trọt
Công khai ngân sách
Thủ tục hành chính
Cổng DVC Quốc gia
Một cửa điện tử
TTHC Cấp huyện
TTHC Cấp xã
Danh mục TTHC công ích
TTHC khong qua BCCI
Danh mục TTHC Cấp xã
Danh mục TTHC Cấp huyện
Khen thưởng, kỷ luật
VP Điện tử - Eoffice
Phần mềm cài đặt eOffice
Hướng dẫn cài đặt eOffice
Hướng dẫn sử dụng eOffice
Quy chế quản lý và sử dụng eOffice
Thông tin Cần biết
Bầu cử
Tin tức bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành bầu cử
Tuyên truyền
LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN
HỌC TẬP VÀ  LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM
Danh bạ thư điện tử huyện
noimg Số lượt truy cập

 Tin hoạt động của huyện ủy Di Linh

Chiều ngày 29/01/2019, tại UBND xã Hòa Ninh, Lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND – huyện gồm các đồng chí: Nguyễn Canh – BTHU – CT HĐND huyện; Hà Văn Duyên – UVBTVHU – Trưởng ban Tuyên giáo;  Hà Văn Thạnh – HUV – Trưởng phòng LĐ-TB&XH; Hồ Sĩ Huy – HUV – Chánh văn phòng HU đã tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng chính sách tiêu biểu năm 2018 và thăm, chúc tết đối với Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN, các đoàn thể, các đồng chí 65 năm, 60 năm, 55 năm, 50 năm tuổi Đảng và các đồng chí nguyên là lãnh đạo địa phương qua các thời kỳ.

Để ghi nhận và tôn vinh các đảng viên đã có quá trình cống hiến cho sự nghiệp xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2018).

Sáng ngày 31/8/2018, Huyện uỷ Di Linh đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 38 đảng viên. Trong đó, 01 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 10 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 09 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 04 đảng viên nhận Huy hiệu 40 tuổi Đảng, 14 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Di Linh là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đầu tư phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc. Do đó kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên vẫn còn những phong tục, tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa được xóa bỏ. Thực hiện chương trình công tác năm 2018, từ ngày 10/7/2018 đến ngày 12/7/2018 Ban Chỉ đạo xây dựng toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã (Tam Bố, Gia Hiệp, Hòa Bắc, Liên Đầm, Tân Châu và Gung Ré) tổ chức đợt tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới, từng bước xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên

Nhìn lại nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân Di Linh đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đạt nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Tuy nhiên, nửa nhiệm kỳ còn lại vẫn còn nhiều khó khăn đặt ra, đòi hỏi sự đồng lòng chung sức của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận năm 2018, từ ngày 22/5 đến hết ngày 23/5/2018, Ban Chỉ đạo 503 huyện về thực hiện công tác dân vận giữa lực lượng vũ trang với các đoàn thể chính trị-xã hội huyện đã triển khai thực hiện công tác dân vận trên địa bàn xã Tân Thượng. Tham dự công tác dân vận đợt này có các thành viên Ban Chỉ đạo 503 huyện, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, lực lượng thanh niên các chi đoàn khối cơ quan huyện, lực lượng dân quân, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể và đông đảo các tầng lớp nhân dân xã Tân Thượng. Đặc biệt là có sự tham quan, học tập của Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trưởng Khối Dân vận 7 xã có đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với nhân dân, nơi trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Xuất phát từ vị trí, tầm quan trọng trên, đòi hỏi phải thường xuyên nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng. Quan điểm đó đã được thể hiện trong Nghị quyết số 22-NQ/TW , ngày 0 2 /0 2 / 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên" , Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng cũng đã chỉ ra phương hướng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong thời gian tới là “Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, tạo chuyển biến về chất lượng hoạt động của các loại hình cơ sở đảng, nhất là tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế. Kiện toàn tổ chức, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở”.

Sau 01 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Đảng bộ huyện Di Linh đã và đang tạo ra sự chuyển biến tích cực với hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 10 tháng 6 năm 2017, đồng chí K' Broi – Phó Bí thư Huyện ủy đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Bảo Thuận. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo UBND huyện, các Ban của HĐND huyện, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, lãnh đạo các đoàn thể, Văn phòng Huyện ủy cùng các phòng, ban chức năng của huyện. 

Ngày 09 tháng 6 năm 2017, đồng chí K' Broi - Phó Bí thư Huyện ủy đã cùng Đoàn công tác về địa phương cơ sở dự sinh hoạt định kỳ của Chi bộ thôn 9, Đảng bộ xã Hòa Bắc. Cùng tham dự buổi sinh hoạt chi bộ có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Thường trực Đảng ủy xã Hòa Bắc và 8/10 đảng viên (02 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng) thuộc Chi bộ thôn 8, Đảng bộ xã Hòa Bắc.

Sáng ngày 15/05, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Di Linh phối hợp với các Ban xây dựng Đảng của Huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 1 năm 2017. Đến dự buổi khai giảng có đ/c Vũ Đình Sơn – Phó Bí thư TT HU Di Linh. 

Các tin khác
Trang sau >>
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DI LINH - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn Phòng Huyện Di Linh
Địa chỉ:  Thị trấn Di Linh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3871742 - Fax: 0263.3871742 - Email: bbtdilinh@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn dilinh.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này