danh ba cac cơ quan đơn vị 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN DI LINH

     

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

SỐ ĐIỆN THOẠI

GHI CHÚ

I. HUYỆN ỦY

 

 

1. Văn phòng

3.870.370

 

2. Ban Tổ chức

3.870.374

 

3. Ban Tuyên giáo

3.871.060

 

4. Ủy ban Kiểm tra

3.871.061

 

5. Ban Dân vận

3.871.063

 

6. Trung tâm BD Chính trị

3.871.321

 

II. HĐND VÀ UBND HUYỆN

 

 

1. HĐND huyện

3.871.789

 

2. UBND huyện

 

 

     Văn phòng

3.870.365

 

     Bộ phận 01 cửa

3.767.576

 

III. MẶT TRẬN - ĐOÀN THỂ

 

 

1. Mặt trận

3.870.325

 

2. Liên đoàn Lao động

3.871.169

 

3. Hội LH phụ nữ

3.870.904

 

4. Huyện Đoàn

3.870.417

 

5. Hội Nông dân

3.871.368

 

6. Hội Cựu chiến binh

3.871.367

 

7. Hội Chữ thập đỏ

3.870.419

 

8. Hội Luật gia

3.871.468

 

9. Hội Khuyến học

 

 

IV. CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN

 

 

1. Phòng Nội vụ

3.870.367

 

2. Phòng Tư pháp

3.870.634

 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch

3.765.506

 

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

3.870.490
3.770.124

 

5. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

3.767.519

 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin

3.870.413

 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

3.870.414

 

8. Phòng Y tế

3.766.563

 

9. Thanh tra huyện

3.870.348

 

10. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

3.766.533

 

11. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3.870.416

 

12. Phòng Dân tộc

3.765.262

 

13. Đội Thanh tra xây dựng

3.765.666

 

V. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

 

 

1. Chi cục Thuế

3.870.322

 

2. Kho bạc Nhà nước

3.870.312

 

3. Trung tâm Nông nghiệp

3.870.330

 

4. Chi nhánh Văn phòng ĐK đất đai

3.766.062

 

5. Trung tâm QL & KT CTCC

3.765.427

 

6. Trung tâm Phát triển quỹ đất

3.766.287

 

7. Hạt Kiểm lâm

3.870.337
3.872.881

 

8. Ban Quản lý chợ Long Việt

3.765.068

 

9. Chi cục Thống kê

3.870.616

 

10. BQL Bến xe

3.870.412

 

11. Bảo hiểm xã hội

3.870.736

 

12. Trung tâm Y tế

3.870.338

 

13. Trung tâm VH-TT

3.870.320

 

14. Đài TT-TH

3.870.356

 

15. Trung tâm DS-KHHGĐ

3.870.562

 

16. Công an huyện

3.870.375

 

17. BCH Quân sự

3.870.376

 

18. Tòa án

3.870.370

 

19. Chi cục Thi hành án

3.870.300

 

20. Viện Kiểm sát

3.870.377

 

21. Trung tâm GGNN-GDTX

3.870.350

 

22. Trường THPT Di Linh

3.870.355

 

23. Trường THPT Phan Bội Châu

3.870.513

 

24. Trường PT Dân tộc nội trú

3.871.267

 

25. Trường THPT Lê Hồng Phong

3.873.924

 

26. Trường THPT Nguyễn Viết Xuân

3.872.186

 

27. Trường THPT Trường Chinh

3.777.441

 

VI. KHỐI XÃ, THỊ TRẤN

 

 

1. Thị trấn Di Linh

3.870.353

 

2. Xã Tam Bố

3.872.047

 

3. Xã Gia Hiệp

3.872.028

 

4. Xã Đinh Lạc

3.870.349

 

5. Xã Tân Nghĩa

3.798.001

 

6. Xã Gung Ré

3.870.352

 

7. Xã Bảo Thuận

3.772.501

 

8. Xã Liên Đầm

3.870.600

 

9. Xã Đinh Trang Hòa

3.873.928

 

10. Xã Hòa Ninh

3.873.644

 

11. Xã Hòa Bắc

3.796.533

 

12. Xã Hòa Trung

3.795.036

 

13. Xã Hòa Nam

3.794.039

 

14. Xã Tân Châu

3.873.059

 

15. Xã Tân Thượng

3.873.330

 

16. Xã Đinh Trang Thượng


3.790.025

 

17. Xã Sơn Điền

3.877.226

 

18. Xã Gia Bắc

3.797.552

 

19. Xã Tân Lâm

3.789.455
3.789.532

 

VII. KHỐI DOANH NGHIỆP

 

 

1. Bưu điện Di Linh

3.767.000

 

2. Điện lưc Di Linh

3.870.467

 

3. Công ty CP Cấp nước và XD Di Linh

3.870.437

 

4. Công ty CP Hiệp Thành

3.872.002

 

5. Nhà máy chè 2/9

3.870.877

 

6. Ngân hàng NN&PTNT- CN Di Linh

3.870.360

 

7. Ngân hàng Chính sách xã hội- PGD Di Linh

3.765.265

 

8. Ngân hàng TMCP Công Thương
       (Vietinbank - PGD Di Linh)

3.870.688

 

9. Ngân hàng NN&PTNT- CN Hòa Ninh

3.873.513

 

10. Công ty TNHH 1 TV Lâm Nghiệp Di Linh

3.870.341

 

11. Công ty TNHH MTV LN Tam Hiệp

3.785.039

 

12. Công ty CP Chăn nuôi Di Linh

3.872.172

 

13. Ban QLR Tân Thượng

3.873.032

 

14. Ban QLR Hòa Bắc - Hòa Nam

3.796.057

 

15. Ban QLR NLG Bảo Liên

3.871.379

 

16. QTD Di Linh

3.871.456

 

17. QTD Liên Đầm

3.871.369

 

18. QTD Tân Châu

3.873.089

 

19. QTD Đinh Lạc

3.871.017
3.773.696

 

20. QTD Gia Hiệp

3.872.009

 

21. Công ty CP Chè - Cà phê Di Linh

3.870.877

 

22. HTX Dịch vụ vận tải Di Linh

3.870.890