Skip navigation links
Trang chủ
Giới thiệu
Hệ thống chính trị
Văn bản quy phạm
Truyền hình
Thông tin đầu tư
Xây dựng Nông thôn mới
Tuyên truyền
Góp ý
Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Điều kiện tự nhiên
Tài nguyên Thiên Nhiên
Lịch sử phát triển
Quy hoạch tổng thể
Hệ thống chính trị
Đảng bộ huyệnExpand Đảng bộ huyện
Hội Đồng Nhân DânExpand Hội Đồng Nhân Dân
UBND huyện Di LinhExpand UBND huyện Di Linh
MTTQ và các đoàn thểExpand MTTQ và các đoàn thể
Văn bản quy phạm
Văn bản QPPL của tỉnh
Văn bản của huyện
Tin tức sự kiện
Hoạt động huyện ủy
Hoạt động UBND
Hoạt động chung
Xây dựng Nông thôn mới
Tin Hoạt động
Văn bản chỉ đạo
Tư liệu video
Giá nông sản
Tài liệu canh tác
Chăn nuôi
Sổ tay khoa học kỹ thuật
Trồng trọt
Công khai ngân sách
Thủ tục hành chính
Cổng DVC Quốc gia
Một cửa điện tử
TTHC Cấp huyện
TTHC Cấp xã
Danh mục TTHC công ích
TTHC khong qua BCCI
Danh mục TTHC Cấp xã
Danh mục TTHC Cấp huyện
Khen thưởng, kỷ luật
VP Điện tử - Eoffice
Phần mềm cài đặt eOffice
Hướng dẫn cài đặt eOffice
Hướng dẫn sử dụng eOffice
Quy chế quản lý và sử dụng eOffice
Thông tin Cần biết
Bầu cử
Tin tức bầu cử
Văn bản chỉ đạo, điều hành bầu cử
Tuyên truyền
LỊCH CÔNG TÁC UBND HUYỆN
HỌC TẬP VÀ  LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HCM
Danh bạ thư điện tử huyện
noimg Số lượt truy cập
Đoàn Thanh Niên CS HCM 
Đoàn Thanh Niên huyện 
Đoàn TNCSHCM 

1. Thông tin cở quan:

            Tên cơ quan: Huyện đoàn Di Linh

            Địa chỉ: TT Di Linh-Huyện Di Linh-Tỉnh Lâm Đồng

            Điện thoại: 02633.766547

            Email: hddilinh@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cở quan:

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ  đảm nhiệm

01

Vũ Thành Công

- Bí thư Huyện đoàn

- Điện thoại:  3.766.547

- Email: congvt@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn huyện.

 02   Lê Thị Đào Loan
- Phó bí thư Huyện Đoàn
- Email:daoloan88@gmail.com
 Tham mưu về công tác giáo dục, các chương trình đồng hành với thanh niên; tham mưu triển khai các đề án...Phụ trách Thanh niên xung  phong

 

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan

- Tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn về công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

- Nghiên cứu tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyên đoàn về các Chủ trương, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, các Chương trình, Kế hoạch công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội từ huyện tới cơ sở.

- Tổng hợp, phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị các báo cáo về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn.

- Tập hợp, đề xuất với Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn để kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành có liên quan về chủ trương, chế độ chính sách đối với thanh thiếu nhi và tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện các chủ trương công tác, chế độ, tài chính, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi của huyện.

- Xây dựng, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện đoàn: quản lý tổ chức, biên chế ngân sách, tài sản và công tác thi đua khen thưởng của Đoàn theo quy định.

Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
Bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2016- 2021
BÁO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Hộp thư công vụ
Tiếp nhận ý kiến công dân và doanh nghiệp
BÁO ĐẢNG CSVN
Gương điễn hình
TRA CỨU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
gopydoanhnghiepchinhphu
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN DI LINH - TỈNH LÂM ĐỒNG
Cơ quan quản lý: Văn Phòng Huyện Di Linh
Địa chỉ:  Thị trấn Di Linh Lâm Đồng
Điện thoại: 0263.3871742 - Fax: 0263.3871742 - Email: bbtdilinh@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn dilinh.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này