Danh bạ thư điện tử 
New Page 8

1- UBND tỉnh Lâm Đồng

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ hộp thư

1

Thường trực UBND tỉnh

ubnd@lamdong.gov.vn

2

Văn phòng UBND tỉnh

vpubnd@lamdong.gov.vn

3

Phòng Tiếp dân UBND tỉnh

tiepdan@lamdong.gov.vn

4

Trung tâm Công báo tỉnh Lâm Đồng

congbao@lamdong.gov.vn

5

Ban An toàn giao thông tỉnh

antoangiaothong@lamdong.gov.vn

6

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

kstthc@lamdong.gov.vn

7

Trung tâm tin học

ttth@lamdong.gov.vn

2- Tỉnh ủy Lâm Đồng

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ hộp thư

1

Thường trực Tỉnh úy

tinhuy@lamdong.gov.vn

2

Văn phòng Tỉnh ủy

vptu@lamdong.gov.vn

3

Ban Dân vận Tỉnh ủy

bdvtu@lamdong.gov.vn

4

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

btctu@lamdong.gov.vn

5

Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy

btgtu@lamdong.gov.vn

6

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

ubkttu@lamdong.gov.vn

7

Đảng ủy Khối các cơ quan

dukccq@lamdong.gov.vn

8

Đảng ủy Khối doanh nghiệp

dukdn@lamdong.gov.vn

9

Báo Lâm Đồng

bld@lamdong.gov.vn

10

Trường Chính trị tỉnh

tct@lamdong.gov.vn

3- Đoàn Đại biểu Quốc hội – HĐND tỉnh

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ hộp thư

1

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng

dbqh@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND tỉnh

hdnd@lamdong.gov.vn

3

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

vphdnd@lamdong.gov.vn

4- Các Sở, Ban, ngành tỉnh Lâm Đồng

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ hộp thư

1

Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng

bdt@lamdong.gov.vn

2

Ban QL các khu Công nghiệp

bqlkcn@lamdong.gov.vn

3

Ban QL Khu du lịch hồ Tuyền Lâm tỉnh Lâm Đồng

bqlkdlhtl@lamdong.gov.vn

4

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lâm Đồng

bhxh@lamdong.gov.vn

5

Bảo hiểm Y tế tỉnh Lâm Đồng

bhyt@lamdong.gov.vn

6

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng

bchqs@lamdong.gov.vn

7

BQL DA đầu tư xây dựng khu VH-TT tỉnh Lâm Đồng

bqldavhtt@lamdong.gov.vn

8

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng

cckl@lamdong.gov.vn

9

Công an tỉnh Lâm Đồng

ca@lamdong.gov.vn

10

Cục Thống kê Lâm Đồng

ctk@lamdong.gov.vn

11

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng

cucthue@lamdong.gov.vn

12

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lâm Đồng

dptth@lamdong.gov.vn

13

Hải quan Đà Lạt

hqdl@lamdong.gov.vn

14

Kho bạc Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

kbnn@lamdong.gov.vn

15

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lâm Đồng

nhnn@lamdong.gov.vn

16

Quỹ bảo vệ phát triển rừng Lâm Đồng

qbvptr@lamdong.gov.vn

17

Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Lâm Đồng

qdtpt@lamdong.gov.vn

18

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng

sct@lamdong.gov.vn

19

Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Lâm Đồng

sgddt@lamdong.gov.vn

20

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng

sgtvt@lamdong.gov.vn

21

Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

skhdt@lamdong.gov.vn

22

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

skhcn@lamdong.gov.vn

23

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng

sldtbxh@lamdong.gov.vn

24

Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

snv@lamdong.gov.vn

25

Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng

songoaivu@lamdong.gov.vn

26

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lâm Đồng

snnptnt@lamdong.gov.vn

27

Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng

stc@lamdong.gov.vn

28

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

stnmt@lamdong.gov.vn

29

Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

stttt@lamdong.gov.vn

30

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng

stp@lamdong.gov.vn

31

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng

svhttdl@lamdong.gov.vn

32

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng

sxd@lamdong.gov.vn

33

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng

syt@lamdong.gov.vn

34

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

thanhtra@lamdong.gov.vn

35

Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

tand@lamdong.gov.vn

36

Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng

ttptqd@lamdong.gov.vn

37

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch

ttxtdttmdl@lamdong.gov.vn

38

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lâm Đồng

vksnd@lamdong.gov.vn

39

Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt

vnchndl@lamdong.gov.vn

40

Vườn Quốc gia BiDuop - Núi Bà

vqgbdnb@lamdong.gov.vn

5- Các Huyện – Thành phố

STT

Tên tổ chức

Địa chỉ hộp thư

Thành phố Đà Lạt

1

Thành ủy

tudalat@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND thành phố

hdnddalat@lamdong.gov.vn

3

UBND thành phố

ubnddalat@lamdong.gov.vn

Thành phố Bảo Lộc

1

Thành ủy

tubaoloc@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND thành phố

hdndbaoloc@lamdong.gov.vn

3

UBND thành phố

ubndbaoloc@lamdong.gov.vn

Huyện Bảo Lâm

1

Huyện ủy

hubaolam@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND huyện

hdndbaolam@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện

ubndbaolam@lamdong.gov.vn

Huyện ủy Cát Tiên

1

Huyện ủy

hucattien@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND huyện

hdndcattien@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện

ubndcattien@lamdong.gov.vn

Huyện Dahuoai

1

Huyện ủy

hudahuoai@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND huyện

hdnddahuoai@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện

ubnddahuoai@lamdong.gov.vn

Huyện Đạ tẻh

1

Huyện ủy

hudateh@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND huyện

hdnddateh@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện

ubnddateh@lamdong.gov.vn

Huyện Đam Rông

1

Huyện ủy

hudamrong@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND huyện

hdnddamrong@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện

ubnddamrong@lamdong.gov.vn

Huyện Đơn Dương

1

Huyện ủy

hudonduong@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND huyện

hdnddonduong@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện

ubnddonduong@lamdong.gov.vn

Huyện Đức Trọng

1

Huyện ủy

huductrong@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND huyện

hdndductrong@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện

ubndductrong@lamdong.gov.vn

Huyện Di Linh

1

Huyện ủy

hudilinh@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND huyện

hdnddilinh@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện

ubnddilinh@lamdong.gov.vn

Huyện Lâm Hà

1

Huyện ủy

hulamha@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND huyện

hdndlamha@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện

ubndlamha@lamdong.gov.vn

Huyện Lạc Dương

1

Huyện ủy

hulacduong@lamdong.gov.vn

2

Thường trực HĐND huyện

hdndlacduong@lamdong.gov.vn

3

UBND huyện

ubndlacduong@lamdong.gov.vn