Phổ biến, giáo dục pháp luật 
- Đề cương phổ biến, giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Công an nhân dân năm 2018 (Tải file)
- Đề cương những quy định cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với vi phạm về nồng độ cồn (Tải file)