Thị trấn Đạ tẻh 
New Page 1

1. THÔNG TIN CƠ QUAN:

Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thị trấn Đạ Tẻh

Địa chỉ: Đường 30/4, tổ dân phố 5B, thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 0633.880.368

Email: thitrandateh@lamdong.gov.vn

2. CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO CƠ QUAN:

TT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông Vũ Duy Hạ

Điện thoại cơ quan: 0633.883.340

Điện thoại cá nhân: 0633.904.789

Email:

Chủ tịch UBND thị trấn Đạ Tẻh

 

2

Ông Nguyễn Minh Tánh

Điện thoại cơ quan: 0633.883.343

Điện thoại cá nhân: 0907.187.619

Email:

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đạ Tẻh

 

3

Ông Trịnh Văn Khả

Điện thoại cơ quan: 0633.880.368

Điện thoại cá nhân: 0633.604.141

Email: trinhvankha_82@yahoo.com.vn

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đạ Tẻh

 

 

3. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN: Được quy định tại mục 3 chương IV Luật tổ chức HĐND & UBND ngày 26/11/2003.

3.1. Trong lĩnh vực kinh tế:

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm trình HĐND cùng cấp thông qua để trình UBND huyện phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp mình; dự toán điều chỉnh ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết và lập quyết toán ngân sách địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định và báo cáo UBND, cơ quan tài chính cấp trên trực tiếp;

- Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương, phối hợp với các cơ quan nhà nước cấp trên trong việc quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn và báo cáo về ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Quản lý và sử dụng hợp lý, có hiệu quả quỹ đất được để lại phục vụ các nhu cầu công ích ở địa phương; xây dựng và quản lý các công trình công cộng, đường giao thông, trụ sở, trường học, trạm y tế, công trình điện, nước theo quy định của pháp luật;

- Huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân để đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng của địa phương trên nguyên tắc dân chủ, tự nguyện. Việc quản lý các khoản đóng góp này phải công khai, có kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ theo quy định của pháp luật.

3.2. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thuỷ lợi và tiểu thủ công nghiệp:

- Tổ chức và hướng dẫn việc thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án khuyến khích phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất và hướng dẫn nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi trong sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch chung và phòng trừ các bệnh dịch đối với cây trồng và vật nuôi;

- Tổ chức việc xây dựng các công trình thuỷ lợi nhỏ; thực hiện việc tu bổ, bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng; phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ đê điều, bảo vệ rừng tại địa phương;

- Quản lý, kiểm tra, bảo vệ việc sử dụng nguồn nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, hướng dẫn việc khai thác và phát triển các ngành, nghề truyền thống ở địa phương và tổ chức ứng dụng tiến bộ về khoa học, công nghệ để phát triển các ngành, nghề mới.

3.3. Trong lĩnh lực xây dựng, giao thông vận tải:

- Tổ chức thực hiện việc xây dựng, tu sửa đường giao thông trong địa bàn theo phân cấp;

- Quản lý việc xây dựng, cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ ở điểm dân cư theo quy định của pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về xây dựng và xử lý vi phạm pháp luật theo thẩm quyền do pháp luật quy định;

- Tổ chức việc bảo vệ, kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm đường giao thông và các công trình cơ sở hạ tầng khác ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Huy động sự đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng đường giao thông, cầu, cống trong địa bàn theo quy định của pháp luật.

3.4. Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá và thể dục thể thao:

- Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục ở địa phương; phối hợp với trường học huy động trẻ em vào lớp một đúng độ tuổi; tổ chức thực hiện các lớp bổ túc văn hoá, thực hiện xoá mù chữ cho những người trong độ tuổi;

- Tổ chức xây dựng và quản lý, kiểm tra hoạt động của nhà trẻ, lớp mẫu giáo, trường mầm non ở địa phương; phối hợp với UBND cấp trên quản lý trường tiểu học, trường trung học cơ sở trên địa bàn;

- Tổ chức thực hiện các chương trình y tế cơ sở, dân số, kế hoạch hoá gia đình được giao; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; phòng, chống các dịch bệnh;

- Xây dựng phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; tổ chức các lễ hội cổ truyền, bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chính sách, chế độ đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người và gia đình có công với nước theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, nhân đạo; vận động nhân dân giúp đỡ các gia đình khó khăn, người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi không nơi nương tựa; tổ chức các hình thức nuôi dưỡng, chăm sóc các đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của pháp luật;

- Quản lý, bảo vệ, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ; quy hoạch, quản lý nghĩa địa ở địa phương.

3.5. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thi hành pháp luật ở địa phương:

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục xây dựng quốc phòng toàn dân, xây dựng làng xã chiến đấu trong khu vực phòng thủ địa phương;

- Thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển quân theo kế hoạch; đăng ký, quản lý quân nhân dự bị động viên; tổ chức thực hiện việc xây dựng, huấn luyện, sử dụng lực lượng dân quân tự vệ ở địa phương;

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; thực hiện biện pháp phòng ngừa và chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác ở địa phương;

- Quản lý hộ khẩu; tổ chức việc đăng ký tạm trú, quản lý việc đi lại của người nước ngoài ở địa phương.

3.6. Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và chính sách tôn giáo, Uỷ ban nhân dân thị trấn có nhiệm vụ tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm thực hiện chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Trong việc thi hành pháp luật, UBND thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật; giải quyết các vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân theo thẩm quyền;

- Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thi hành án theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các quyết định về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

4. THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỊ TRẤN ĐẠTẺH

4.1. Địa giới hành chính:

- Phía Đông giáp xã Hà Đông và xã quảng Trị.

- Phía Tây giáp sông Đồng Nai và xã An Nhơn.

- Phía Nam giáp xã Đạ Kho và sông Đồng Nai.

- Phía Bắc giáp xã Quốc Oai và xã Hà Đông.

4.2. Dân cư: Thị trấn Đạ Tẻh có 3.907 với 17.481 khẩu (trong đó: nam có 9.038 khẩu, nữ 8.443 khẩu) từ 14 tuổi trở lên có 13.835 khẩu. (trong đó nam có 6.762 khẩu, 7.073 khẩu). Tạm trú có 227 hộ với 846 khẩu (trong đó nam có 476 khẩu, nữ có 370 khẩu).

4.3. Thành phần dân tộc: Thị trấn Đạ Tẻh có 11 dân tộc anh em cùng chung sống, trong đó dân tộc Tày, Nùng, Châu mạ chiếm đa số, còn lại là các dân tộc khác.

4.4. Thành phần tôn giáo: Trong địa bàn thị trấn Đạ Tẻh hiện có 04 thành phần tôn giáo gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành và Cao đài.

4.5. Về đất đai: Diện tích đất tự nhiên của thị trấn Đạ Tẻh 2.495,5 ha trong đó: đất nông nghiệp là 2.072,67 ha; đất phi nông nghiệp là 413,05 ha; đất chưa sử dụng là 9,87 ha.

4.6. Kết cấu hạ tầng:

- Giao thông: là địa bàn trung tâm của huyện Đạ Tẻh trong những năm qua, thị trấn Đạ Tẻh đã được sự quan tâm đầu tư về cơ sở hạ tầng của các cấp lãnh đạo, các tuyến đường giao thông chính đã được kiên cố nhựa hóa, đường giao thông rộng rãi, thông thoáng. Các tuyến đường giao thông liên thôn đã được đổ đá cấp phối. Đặc biệt 100% các tuyến đường chính khu vực trung tâm thị trấn đều có vỉa hè dành cho người đi bộ. Tuy nhiên vẫn còn một số tuyến đường giao thông nội đồng còn bị lầy lội gây khó khăn trong giao thông đi lại, vận chuyển nông sản của nhân dân.

- Thủy lợi: các cánh đồng đã có hệ thống thủy lợi chủ động trong việc dẫn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất. Một số tuyến kênh đã được đầu tư kiên cố hóa, tuy nhiên việc bê tông hóa kênh mương còn hạn chế, hiện có khoảng 20% hệ thống kênh được bê tông hóa.

- Chợ: trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh có 01 chợ với diện tích 7.900 m2 thuộc địa bàn tổ dân dân phố 2B với địa thế nằm trong khu vực trung tâm nội thị thị trấn Đạ Tẻh, giao thông đi lại thuận tiện là điều kiện thuận lợi cho phát triển thương mại – dịch vụ trên địa bàn.

- Ngành nghề: chủ yếu sản xuất nông nghiệp, ngoài ra còn có các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (như: cơ khí, sửa chữa, gia công, chế biến nông – lâm sản) và thương mại – dịch vụ.

- Văn hóa: Trên địa bàn có 01 Trung tâm văn hóa của huyện và 18 nhà Hội trường tổ dân phố là địa điểm sinh hoạt, tổ chức các hoạt động văn hóa – văn nghệ (VHVN), thể dục – thể thao (TDTT) thuận lợi phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân. Ngoài ra, còn có 03 sân cỏ bóng đá nhân tạo, 01 sân tennis, 01 sân chơi thiếu nhi với nhiều trò chơi được nhân dân đầu tư dịch vụ. Hàng năm, ngoài việc tích cực tham gia các hoạt động VHVN – TDTT do huyện tổ chức, UBND thị trấn còn chủ động tổ chức các hoạt động VHVN – TDTT thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

- Y tế: Có 01 Trung tâm y tế huyện với đội ngũ y bác sỹ đông đảo, cơ bản đáp ứng được việc khám chữa bệnh cho người dân trong địa bàn và 01 Trạm y tế thị trấn gồm 06 cán bộ trong đó có 02 y sỹ đa khoa, 02 hộ sinh trung học và 02 điều dưỡng trung học, hiện còn thiếu về số lượng, cơ cấu (không có bác sỹ, y học cổ truyền).

- Giáo dục – đào tạo: Trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh có 13 trường học thuộc các bậc học, trong đó: mầm non có 04 trường 01 tư thục); tiểu học có 05 trường (01 tư thục); trung học cơ sở có 02 trường và trung học phổ thông có 02 trường (trong đó có 01 trường dân tộc nội trú bao gồm cả cấp 2 và cấp 3). Ngoài ra, có 01 Trung tâm Hướng nghiệp- dạy nghề và 01 Trường dạy nghề đóng trên địa bàn.

4.7. Cơ cấu lao động: Khoảng 46% lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, còn lại hoạt động trong các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ.

4.8. Thế mạnh của địa phương:

- Với đặc thù là trung tâm kinh tế của huyện, đặc biệt là có chợ Đạ Tẻh, đây là nơi giao thương buôn bán sầm uất trong huyện. Mặt khác, khu vực trung tâm thị trấn với nhiều ngành nghề, dịch vụ phát triển là một trong những thế mạnh phát triển thương mại - dịch vụ của địa phương.

- Là địa bàn có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn; cơ cấu lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp cao và có hệ thống thủy lợi tưới tiêu phục vụ sản xuất chủ động là điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp của địa phương./.