New Page 1

DANH SÁCH THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN

VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN BÁO CHÍ

 

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

Cấp huyện

Hồ Quốc Phong

Huyện ủy

Trưởng Ban tuyên giáo

0913720469

quocphongdtnt@gmail.com

Nguyễn Mạnh Việt

UBND huyện

Phó Chủ tịch UBND huyện

0918506423

vietnm@lamdong.gov.vn

Cấp xã, thị trấn

Vũ Duy Hạ

UBND thị trấn Đạ Tẻh

Chủ tịch

0633.904.789

 

Trần Mạnh Nhuần

UBND xã An Nhơn

Chủ tịch

01234490516

annhondateh135@gmail.com

Nguyễn Tuấn Dũng

UBND xã Đạ Kho

Phó Chủ tịch

0907176138

 

Nguyễn Đức Trọng

UBND xã Quốc Oai

Phó Chủ tịch

01666966623

ductrong1975@gmail.com

Đoàn Văn Duệ

UBND xã Hà Đông

Chủ tịch

0934571088

 

Nguyễn Khắc Tuyên

UBND xã Triệu Hải

Chủ tịch

0962638383

khactuyen4c@gmail.com

Ngô Văn Tố

UBND xã Hương Lâm

Phó Chủ tịch

01226983804

 

Nguyễn Ngọc Thư

UBND xã Mỹ Đức

Chủ tịch

0988187191

thunndateh@gmail.com

Nguyễn Ngọc An

UBND xã Đạ Pal

Phó Chủ tịch

01626706965

 

Lê Trọng Thắng

UBND xã Quảng Trị

Phó Chủ tịch

0918362769

thangdate@gmail.com

Nguyễn Thanh Quang

UBND xã Đạ Lây

Chủ tịch

01212602671

thanhquangdalay@yahoo.com.vn

 

 

TM. UBND HUYỆN ĐẠ TẺH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Mạnh Việt