Trung tâm Y tế 
New Page 1

1.Thông tin cơ quan:

- Tên cơ quan: TRUNG TÂM Y TẾ ĐẠ TẺH

- Địa chỉ: đường Phạm Ngọc Thạch, TDP 3A thị trấn Đạ Tẻh - Huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng

- Điện thoại: 0633 880 313.

- Email: ttytdateh@lamdong.gov.vn

 

2. Công chức, viên chức lãnh đạo cơ quan:

 

STT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông: PHẠM VĂN THÀNH

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại: 0633 880 139

Email:

Chỉ đạo điều hành và quản lý chung mọi mặt hoạt động của TTYT Đạ tẻh.

2

Ông: ĐẶNG ĐÌNH QUẢNG

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0916 481 484

                 0633 880 275

Email:

Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực về y tế dự phòng:

3

Bà: CHÂU NGỌC LAN PHƯƠNG

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0904 445 253

                 0633 880 646

Email:

Giúp Giám đốc trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực thuộc hệ điều trị.

 

3.CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM Y TẾ ĐẠ TẺH

3.1. Cấp cứu – Khám bệnh - Chữa bệnh

a. Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

b. Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước.

c. Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ các bệnh tật thông thường về nội khoa và các trường hợp cấp cứu về ngoại khoa.

d. Tổ chức khám giám định sức khoẻ, giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh, hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

e. Tổ chức chuyển người bệnh lên tuyến khi vượt quá khả năng của Bệnh viện.

3.2. Đào tạo cán bộ y tế

a. Bệnh viện là cơ sở thực hành cho các trường, lớp trung học y tế.

b. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và cơ sở y tế tuyến dưới để nâng cấp trình độ chuyên môn và kỹ năng quản lý chăm sóc sức khoẻ ban đầu.

3.3. Nghiên cứu khoa học về y học

a. Tổ chức tổng kết đánh giá các đề tài và chương trình về chăm sóc sức khoẻ ban đầu

b. Tham gia các công trình nghiên cứu về y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp Bộ và cấp Cơ sở.

c. Nghiên cứu áp dụng y học cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc.

3.4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật.

a. Lập kế hoạch và chỉ đạo tuyến dưới (phòng khám đa khoa, y tế cơ sở) thực hiện các pháp đồ chẩn đoán và điều trị.

b. Tổ chức chỉ đạo các xã, phường thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và thực hiện các chương trình y tế địa phương.

3.5. Phòng chống dịch bệnh.

a. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện và các xã tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và các nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

b. Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

3.6. Hợp tác quốc tế

Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức và cá nhân ở ngoài nước theo quy định của Nhà nước.

3.7. Hợp tác kinh tế y tế

a. Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí.

b. Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế, xã hội hóa.

c. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách; Từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh./.