Trung tâm quản lý và khai thác công trình công cộng 
New Page 1

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan: Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ: Khu phố 4D thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 0633880449               

Fax: 0633883090

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

Số TT

Họ và tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

 

1

Ông Nguyễn  Văn Hiếu

Chức vụ: Giám đốc

Điện thoại:  0918.810.234

Email: Hieunv@lamdong.gov.vn

Phụ trách chung, công tác quản lý dự án,  quản lý thủy nông

 

2

Ông Nguyễn Văn Trình

Chức vụ: Phó giám đốc

Điện thoại: 0918.797.984

Email: Trinhnv@lamdong.gov.vn

Phụ trách công tác vệ sinh môi trường

 

3. Quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

Hiện nay Trung tâm QL và KTCTCC huyện Đạ Tẻh đang thực hiện 3 mảng hoạt động chính: Làm chủ đầu tư các công trình do đơn vị trực tiếp quản lý, quản lý khai thác các công trình công cộng trên địa bàn huyện (tuyến đường nội thị, đường liên xã, các công trình thủy lợi, vỉa hè, cây xanh) và thu gom xử lý rác, chất thải sinh hoạt, vệ sinh công cộng trên địa bàn huyện Đạ Tẻh. 

Cụ thể:

- Quản lý và khai thác các công trình công cộng trên địa bàn huyện: Đường nội thị, đường liên xã, hệ thống thoát nước, các công trình thủy lợi, đèn đường, vỉa hè, công viên, cây xanh và các công trình công cộng khác được UBND huyện giao.

+ Thu gom xử lý rác, chất thải sinh hoạt, vệ sinh công cộng.

+ Sửa chữa duy tu các công trình công cộng  do đơn vị quản lý, khai thác.

+ Thu phí dịch vụ theo quy định hiện hành.

- Làm chủ đầu tư các công  trình do đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác công trình xây dựng ccơ bản được cấp có thẩm quyền  giao và thực hiện  các nhiệm vụ của chủ đầu tư  theo quy định hiện hành.

- Lập dự án đầu tư xây dựng  công trình; tư vấn quản lý dự án; tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, tư vấn giám sát thi công công trình xây dựng, tư vấn thẩm tra thiết kế dự toán, quyết toán công trình xây dựng.

+ Thi công các công trình xây dựng cơ bản vừa và nhỏ.

+ Tổ chức khai thác vật liệu xây dựng (cát, đá …) phục vụ nhu cầu của đơn vị./.