Hội Chữ Thập Đỏ 
New Page 3

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan: Hội Chữ thập đỏ huyện Đạ Tẻh

Địa chỉ: Tổ dân phố 1A – Đường 30/4 – Thị trấn Đạ Tẻh – huyện Đạ Tẻh – tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.880.200

Email: hctddateh@lamdong.gov.vn

2. Công chức, lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông: Trần Minh Trận

Chức vụ: Chủ tịch

Điện thoại:  0792.077.066

Email: tranminhtran.dateh@gmail.com

Chủ tịch Hội

2

Ông: Nguyễn Lý Trí

Chức vụ: Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0979.079.972

Email: nguyenlytri2009@yahoo.com.vn

Phó Chủ tịch Hội

3

Bà: Lê Thị Xuân Thảo

Chức vụ: UVBTV

Điện thoại: 01214.194.477

Email: xuanthaominhhuy@yahoo.com.vn

Phụ trách ban kiểm tra, thi đua khen thưởng

 

4

Bà: Ka Thảo

Chức vụ: Cán sự

Điện thoại: 0938.637.306

Email: thaoka306@gmail.com

Phụ trách văn thư

3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan:

- Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo;

- Chăm sóc sức khỏe sơ cấp cứu ban đầu;

- Hiến máu nhân đạo;

- Tuyên truyền các giá trị nhân đạo;

- Tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa;

- Tìm kiếm thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa./.