Đoàn Thanh Niên CS HCM 
New Page 2

1. Thông tin cơ quan:

Tên cơ quan:  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH HUYỆN ĐẠ TẺH

Địa chỉ: Đường 30/4 – Khu phố 1 – TT Đạ Tẻh – Huyện Đạ Tẻh – Tỉnh Lâm Đồng.

Điện thoại: 02633.880.247

Email: hddateh@lamdong.gov.vn

2. Công chức lãnh đạo cơ quan:

STT

Họ và Tên

Nhiệm vụ đảm nhiệm

1

Ông: Trần Thế Hoàng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn

Điện thoại: 0945.359.279

Email: thehoang56@gmail.com

Chịu trách nhiệm chính thức trước Huyện ủy, Tỉnh đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Đạ Tẻh; Phụ trách chung công việc của Ban chấp hành, quán xuyến toàn bộ hoạt động của Đoàn và phong trào TTN trong huyện; trực tiếp quan hệ với các cấp, các ban ngành, đoàn thể. Phụ trách công tác kiểm tra của Đoàn; Phụ trách chung Đoàn khối cơ quan, lực lượng vũ trang và hoạt động của Hội đồng Đội huyện.

2

Bà: Bùi Mỹ Linh

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện đoàn

Điện thoại: 0942891769

Email:

 

 3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Huyện Đạ Tẻh:

- Nghiên cứu, tham mưu với BCH, BTV Huyện Đoàn về các nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở địa phương.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các mặt công tác, các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình, dự án của Đoàn ở các tổ chức Đoàn, Hội, Đội tại địa phương.

- Tham mưu với cấp ủy, thực hiện mối quan hệ với các cơ quan hữu quan để tiến hành công tác thanh, thiếu nhi và những vấn đề liên quan đến thanh, thiếu nhi.

- Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, tài chính, tài sản cơ quan chuyên trách đoàn cấp huyện.

- Được sử dụng con dấu theo quy định và được thực hiện những quyền hạn của cơ quan cấp huyện./.