Trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp lần thứ V HĐND huyện khóa VI 

- Cử tri thôn Vĩnh Thuỷ xin hỗ trợ thử nghiệm mô hình lúa lai làm điểm tại xã Đạ Lây.

Trả lời:

Trong năm 2013 Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Nông nghiệp sẽ phối hợp với UBND xã để lựa chọn địa điểm, quy mô diện tích, mùa vụ gieo trồng, chủng loại giống lúa lai phù hợp để xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình điểm, trình UBND huyện xem xét phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Cử tri xã Hà Đông kiến nghị Trung tâm Nông nghiệp huyện khi cấp hỗ trợ cây giống cho nhân dân thì phải đúng thời vụ để sản xuất kịp thời và đạt hiệu quả.

Trả lời :

Trong năm 2012 Trung tâm Nông nghiệp huyện đã hỗ trợ cây giống cho nông dân xã Hà Đông (từ nguồn vốn trợ giá cây giống của tỉnh) để chuyển đổi đảm bảo đúng thời vụ (giao trong tháng 6/ 2012). Riêng những năm trước do nguồn vốn tỉnh phân bổ chậm nên việc hỗ trợ cây giống cho nông dân có chậm so với thời vụ (giao tháng 7). Hiện nay tỉnh đã có điều chỉnh và phân bổ sớm nguồn vốn này để các địa phương có thời gian triển khai sớm.

- Cử tri xã Quảng Trị đề nghị được đầu tư bê tông hoá kênh mương ĐN 12 để dẫn nước tưới và sinh hoạt cho nhân dân.

Trả lời:

Tuyến kênh ĐN12 thuộc công trình thủy lợi Đạ Tẻh do Trung tâm QLĐT&KTTL Lâm Đồng quản lý: Chiều dài kênh 4,7 km, kênh đất chưa được kiên cố hóa; hiện trạng kênh xuống cấp, không chuyển tải đủ lưu lượng thiết kế về cuối kênh.

Tuyến kênh hiện đã được Sở Nông nghiệp&PTNT tổ chức khảo sát thiết kế và đang chờ cấp vốn để thi công.

- Cử tri xã Hà Đông đề nghị đầu tư bê tông hoá tuyến kênh ĐN 66 của xã Hà Đông để tạo điều kiện cho nhân dân sản xuất.

Trả lời:

Tuyến kênh ĐN6-6 thuộc công trình thủy lợi Đạ Tẻh do Trung tâm QLĐT&KTTL Lâm Đồng quản lý: Chiều dài kênh 1,8 km, năm 2012 đã kiên cố hóa được 200m, còn lại 1,6 km kênh đất chưa được kiên cố hóa; hiện trạng đoạn kênh đất xuống cấp, không chuyển tải đủ lưu lượng thiết kế về cuối kênh.

Tuyến kênh đã được Phòng Nông nghiệp&PTNT tổ chức khảo sát thiết kế và đang chờ cấp vốn để thi công.

- Cử tri xã Quốc Oai đề nghị phải xem xét lại chất lượng kênh mương thủy lợi Hồ thôn 5 vì hiện nay rạn nứt, thủng nhiều nơi, nước tràn ra ngoài gây lãng phí, không đảm bảo cho việc tưới tiêu.

Trả lời:

Công trình thủy lợi Hồ thôn 5 do Trung tâm Quản lý &KTCTCC huyện chủ đầu tư xây dựng và quản lý khai thác: Tổng chiều dài các tuyến kênh của công trình 23,14km. Hiện còn một số tuyến kênh thi công đã xong nhưng chưa đấu nối để đưa vào sử dụng. Hiện tại diện tích được phục vụ tưới còn thấp so với công suất thiết kế.

Để đưa công trình vào sử dụng an toàn phát huy công suất thiết kế đề nghị  Trung tâm Quản lý &KTCTCC huyện kiểm tra, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục hư hỏng và bảo hành công trình theo quy định.

- Cử tri thôn 1,2 xã An Nhơn kiến nghị: UBND huyện có kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi cho cánh đồng thôn 1,2.

Trả lời:

Khu vực sản xuất của thôn 1, 2 xã An Nhơn hiện còn khoảng 200 ha đất sản xuất nông nghiệp chưa được tưới từ công trình thủy lợi. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu xây dựng công trình thủy lợi tưới cho khu vực trên theo hai phương án: Phương án 1 xây dựng Trạm bơm, phương án 2 lấy nước từ kênh Nam Công trình thủy lợi Đạ Tẻh.

Trong thời gian tới Phòng nông nghiệp &PTNT sẽ tham mưu cho UBND huyện đề nghị tỉnh kiên cố tuyến kênh Nam - Công trình thủy lợi hồ Đạ Tẻh từ nguồn vốn ADB, nâng cao trình đáy kênh hiện tại để có thể dẫn nước tưới cho khu vực thôn 1,2.

- Cử tri thôn 5a, thôn 7, thôn Tố lan xã An Nhơn kiến nghị: UBND huyện có kế hoạch nạo vét mương thoát nước đoạn đường từ Đạ Mí đến Tố Lan do hiện nay có nhiều đoạn bị đất đồi đổ xuống không thực hiện được bằng thủ công.

Trả lời :

- Tuyến đường Đạ Mí - Tố Lan được quy hoạch thành đường trục thôn. theo Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 16/04/2011 của UBND huyện Đạ Tẻh V/v ban hành quy chế về phân cấp quản lý và thực hiện bảo trì hệ thống đường bộ trên địa bàn huyện Đạ Tẻh thì tuyến đường này do UBND xã An Nhơn trực tiếp quản lý. Việc thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các hạng mục trên tuyến đường thuộc trách nhiệm của UBND xã, hằng năm UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai công tác này.

- Cử tri thôn 5a, thôn 7 xã An Nhơn phản ánh nhiều đoạn mương dọc thoát nước trên tuyến đường bị đất đồi lấp làm nước tràn qua mặt đường mỗi khi mưa xuống là đúng. Qua các đợt kiểm tra đường giao thông trên địa bàn xã An Nhơn, phòng Kinh tế và Hạ tầng đã làm việc và kiến nghị với lãnh đạo UBND xã về nội dung này. Tuy nhiên, lãnh đạo UBND xã chưa quan tâm đến công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông tuyến đường. Khi UBND xã có đề xuất kiến nghị nạo vét mương thoát nước thì cơ quan quản lý nhà nước mới có cơ sở để kiểm tra đề xuất và tham mưu giải quyết. Mặt khác, hệ thống biển báo trên tuyến đường này đã bị mất và hư hỏng rất nhiều; tình trạng phương tiện vận chuyển quá tải lưu thông trên tuyến đường vẫn xảy ra ngang nhiên mà chưa được chính quyền quan tâm ngăn chặn.

- Cử tri xã Mỹ Đức kiến nghị: Kênh ĐN3 (thôn 4) đã được bê tông hoá song khi mở nước thì đầu kênh nước tràn qua đường giao thông, nhưng phía cuối kênh lại không có nước. Đề nghị nâng cấp đoạn đầu kênh.

Trả lời:

Tuyến kênh N3 thuộc công trình thủy lợi Đạ Tẻh do Trung tâm QLĐT&KTTL Lâm Đồng quản lý: Chiều dài kênh 0,7 km, kênh được kiên cố hóa năm 2011; hiện trạng kênh: Kênh đoạn đầu chiều dài 70m thường xuyên nước tràn bờ, khó khăn cho việc dẫn nước tưới về cuối kênh. UBND huyện đã đề nghị Trung tâm QLĐT&KTTL Lâm Đồng sớm sửa chữa khắc phục.

- Cử tri thôn 1 xã Quảng Trị kiến nghị UBND huyện xem xét và giải quyết dứt điểm việc cấp đất sản xuất tại Tôn K’Long cho nhân dân theo đúng kế hoạch để nhân dân phát triển sản xuất.

Trả lời :

Căn cứ quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 09/6/2009 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất lâm nghiệp sang đất nông nghiệp để bố trí đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Đạ Tẻh và văn bản số 23/UBND-KT ngày 13/01/2011 của UBND huyện về đồng ý giao đất cho các hộ dân tại thôn 1 xã Quảng Trị. Ngày 18/01/2011 phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với hạt Kiểm Lâm, Ban QLDA huyện, UBND xã Đạ Pal và UBND xã Quảng Trị đã tiến hành giao 137,18 ha đất ngoài thực địa cho 50 hộ dân tại thôn 1, xã Quảng Trị. Tuy nhiên sau khi được giao đất các hộ dân không đưa đất vào sử dụng liên tục, bỏ trống một thời gian nghỉ tết nguyên đán đã để cho các hộ đồng bào dân tộc gốc địa phương lấn, chiếm sử dụng. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND huyện đã giao phòng TN&MT đã phối hợp với phòng Dân tộc, UBND xã Đạ Pal, Quảng Trị kiểm tra tình hình lấn chiếm sử dụng đất của các hộ tại Tôn K/ Long. UBND huyện giao cho UBND xã Đạ Pal lập kế hoạch phương án phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lực lượng giải tỏa dứt điểm diện tích lấn, chiếm trái phép. Do việc thực hiện giải tỏa gặp khó khăn và vướng mắc là: việc lập các biên bản vi phạm hành chính chưa được chặt chẽ, đồng thời là vào mùa mưa nên việc đi xác minh thực địa là không thể thực hiện được; việc giải tỏa chưa thực hiện được như phản ánh của cử tri. Ý kiến trên Phòng xin tiếp thu và thời gian trong tháng 01-02/2013 sẽ tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã Đạ Pal, Quảng Trị và các cơ quan có liên quan giải quyết dứt điểm.

- Cử tri thôn 6,7 xã Quảng Trị kiến nghị UBND huyện xem xét giao đất  trồng rừng ven khu dân cư hiện do Công ty Lâm nghiệp quản lý cho các hộ dân thực hiện sản xuất hiện đang thiếu đất sản xuất.

Căn cứ theo quyết định 450/QD-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng về phê duyệt kết quả rà soát, quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Lâm Đồng giải đoạn 2008-2020 thì diện tích đất trên thuộc đất rừng trồng của Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh quản lý hiện tại chưa thể thu hồi và chuyển đổi sang đất nông nghiệp để giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng được. Vì hiện nay UBND tỉnh chưa phê duyệt kết quả điều chỉnh 3 loại rừng, theo quyết định 450/QD-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng là thuộc đất lâm nghiệp. Do vậy nếu hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất thì đề nghị UBND xã Quảng Trị làm việc với Công ty TNHHMTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh kiểm tra, xem xét lập hồ sơ giao khoán cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo Nghị định 135/2006/NĐ- CP của Chính phủ.         

- Cử tri xã Đạ Pal, Mỹ Đức kiến nghị UBND huyện quan tâm cấp đất sản xuất cho những hộ dân của xã đang thiếu đất sản xuất.

Thực hiện thông báo số 98/TB-UBND ngày 27/6/2012 của UBND huyện tại hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng – phòng cháy chữa cháy rừng 6 tháng đầu năm 2012 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012; Sơ kết công tác hoạt động của tổ BVR&PCCCR ở khu vực Tôn K/ Long. Phòng TN&MT phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát thống kế số hộ thực sự thiếu đất sản xuất để lập kế hoạch phân kỳ tham mưu UBND huyện tổ chức giao đất cho các hộ dân sử dụng. Tuy nhiên do số liệu của các xã rà soát chưa đúng đối tượng theo thông báo số 98/TB-UBND ngày 27/6/2012 của UBND huyện nên cần phải rà soát lại. Mặt khác trong thời gian này đang chờ UBND tỉnh phê duyệt kết quả điều chỉnh 3 loại rừng theo quyết định 450/QD-UBND ngày 19/02/2008 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Do vậy chưa có cơ sở để lập hồ sơ đề nghị UBND tỉnh thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh để giao cho UBND huyện có qũy đất tổ chức giao cho các hộ dân nghèo và hộ đồng bào dân tộc thiếu đất sử dụng.

- Cử tri xã Quốc Oai kiến nghị:  Việc giao đất giao rừng cho các hộ thiếu đất sản xuất thực hiện chậm so với kế hoạch.

Trả lời :

Căn cứ văn bản số 2072/UBND-LN ngày 26/4/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng V/v Giao đất cho các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất trồng cây cao su, trồng rừng kinh tế tại xã Quốc Oai huyện Đạ Tẻh và văn bản số 545/SNN-LN ngày 30/3/2011 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn V/v Lập phương án cải tạo rừng nghèo kiện và giao đất cho các hộ nghèo, hộ thiếu đất sản xuất tại xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh. Đây là đất Lâm nghiệp thuộc Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đạ Tẻh quản lý và Công ty có trách nhiệm lập thủ tục giao khoán cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo Nghị định 135/2006/NĐ- CP của Chính phủ. UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh lập các thủ tục trình UBND tỉnh và các ngành cho phép tận thu khai thác lâm sản. Tuy nhiên do hồ sơ cho phép tận thu khai thác lâm sản thẩm định phê duyệt kéo dài; đồng thời việc khai thác tận thu lâm sản đã được giao cho Công ty Kim Minh Đạt và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh vào mùa mưa là rất khó khăn trong việc khai thác tận thu lâm sản, nên việc dự kiến có mặt bằng để giao đất cho các hộ dân hiện nay chưa thể thực hiện được. Ý kiến trên về mặt quản lý Nhà nước về đất đai Phòng TN – MT xin tiếp thu và sẽ tham mưu cho UBND huyện đôn đốc các Công ty triển khai tận thu lâm sản để bàn giao mặt bằng giao đất cho dân trong thời gian sớm nhất.

- Cử tri tổ dân phố Tân Lập thị trấn Đạ Tẻh đề nghị quy hoạch nghĩa địa để chôn cốt khi có người qua đời.

Trả lời :

Quy hoạch nghĩa địa cấp xã thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Riêng đối với thị trấn Đạ Tẻh, việc quy hoạch bổ sung đất nghĩa địa tại thôn Tân Lập thị trấn Đạ Tẻh, Phòng TN-MT chưa nhận được ý kiến của UBND thị trấn đề nghị. Nay cử tri có ý kiến về quy hoạch nghĩa địa là rất cần thiết, Phòng xin tiếp thu ý kiến trong tháng 01/2013 sẽ phối hợp với UBND thị trấn Đạ Tẻh kiểm tra rà soát vị trí, diện tích phù hợp để đề nghị điều chỉnh phê duyệt trong kỳ quy hoạch này (2010-2020)

- Tuyến đường 721 tại một số đoạn thuộc xã Đạ Lây, Hương Lâm, An nhơn đang thi công dở dang với thời gian quá lâu làm hư hỏng, ổ gà, bụi bặm nhiều vị trí làm ô nhiễm môi trường và dễ xảy ra tai nạn giao thông. Đề nghị với cấp thẩm quyền nhanh chóng chỉ đạo triển khai thi công hoàn thành sớm để thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân.

Trả lời :

Nâng cấp tuyến đường ĐT.721 nói chung và đoạn đường thuộc địa phận huyện Đạ Tẻh nói riêng là dự án quan trọng, góp phần trong việc phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy tiến độ thi công dự án là rất chậm so với kế hoạch đã đề ra; không những vậy, mặt đường bê tông nhựa đã có dấu hiệu lún cục bộ và bong bật lớp bê tông nhựa tại nhiều vị trí trên những đoạn đường hoàn thành.

Mặt khác công tác đảm bảo môi trường, trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình trên đường bộ đang khai thác là trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị thi công. Qua kiểm tra và nhiều lần có văn bản đề xuất nhưng chủ đầu tư chưa thật sự quam tâm đến vấn đề này.

Thực tế tại thời điểm hiện nay, vẫn tồn tại tình trạng ổ gà tại cua cầu Đạ Mí, Km23+900 (cua B5), Km 24+00 (dưới chân dốc Mạ ơi), Km 30+00 - Km 30+250 (vị trí gần tiếp giáp đường Thuận lộc đến hết nghĩa địa Đạ Lây). Bên cạnh đó, đoạn dốc Mạ ơi thi công hệ thống mương dọc hai bên và mở rộng chỗ ngoặt nguy hiểm, khi ngừng thi công đơn vị thi công không thu dọn vật liệu hai bên đường (đất, đá) đã làm mặt đường thu hẹp lại rất nguy hiểm cho phương tiện khi lên và xuống dốc. Trước thực trạng trên, ngày 16/11/2012 phòng Kinh tế và Hạ tầng đã có văn bản số 94/KT&HT về việc đề nghị chủ đầu tư (Trung tâm QL&KTCTCC) triển khai các biện pháp đảm bảo ATGT trên tuyến đường ĐT.721 thuộc địa phận Đạ Tẻh nhưng chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện khắc phục.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị UBND huyện chỉ đạo Trung tâm QL&KTCTCC huyện đôn đốc đơn vị thi công công thực hiện dự án đúng tiến độ và khắc phục ngay những nội dung mà cử tri đã kiến nghị trước dịp tết Nguyên đán.

- Cử tri xã Quảng Trị kiến nghị: Cây cầu do công ty MK bắc qua suối xả tràn đã sập và hư hỏng làm ngăn dòng chảy, gây sạt lở đất ở khu dân cư và cản trở việc đi lại của nhân dân. Đề nghị có biện pháp xử lý.

Trả lời :

Vùng sản xuất nông nghiệp của người dân xã Quảng Trị ngăn cách bởi dòng suối rộng 5m, năm 2010 Công ty TNHH MK đầu tư vốn để xây dựng cầu đi vào vùng dự án của Công ty MK tại thôn 7 xã Quảng Trị. Trong quá trình xây dựng cầu không tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật nên sau một thời gian ngắn sử dụng cầu đã bị nước lũ đẩy sập. Sự cố sập cầu đã cản trở dòng chảy vào mùa mưa làm sạt lỡ đất của người dân hai bên dòng suối.

Để giải quyết nội dung kiến nghị của cử tri, UBND xã Quảng Trị phải có trách nhiệm làm việc với Công ty MK và yêu cầu Công ty MK khắc phục hiện trạng cầu sập để đảm bảo dòng chảy, tránh hiện tượng sạt lỡ đất vào mùa mưa năm sau.

- Cử tri xã Đạ Pal kiến nghị: Hiện nay cây cầu Dầu trên trục đường chính của xã đang xuống cấp,  tải trọng không đảm bảo cho việc vận chuyển nông sản, cây tràm đến kỳ thu hoạch. Nếu phải dùng xe có trọng tải nhỏ thì cước vận chuyển tăng lên, giá thành sản phẩm giảm xuống ảnh hưởng đến kinh tế của người dân. Đề nghị UBND huyện có phương án xử lý.

Trả lời :

Hiện nay, kết cấu hạ tầng các tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được hết nhu cầu ngày càng tăng của các phương tiện có tải trọng lớn. Tuyến đường Triệu Hải đoạn từ Km 6+685 - Km 14+200 được đầu tư nâng cấp từ năm 2005, do nguồn vốn đầu tư còn hạn chế nên khi lập hồ sơ dự án chỉ đầu tư nâng cấp mặt đường, nâng cấp Cầu Đạ Kho và cầu Đạ Pal. Trong khi đó, cầu Cây dầu được đầu tư từ lâu, qua thời gian sử dụng cầu đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho phương tiện khi lưu thông qua lại. Trước thực trạng trên, năm 2011 Cầu Cây dầu đã được UBND huyện cho chủ trương đầu tư nâng cấp với tổng kinh phí là 926 triệu đồng, việc đầu tư nâng cấp Cầu Cây dầu nhằm giải quyết, phục vụ nhu cầu của phương tiện vận tải vận chuyển hàng hóa, nông sản có tổng tải trọng dưới 8 tấn và phục vụ nhu cầu đi lại sinh hoạt của người dân.

Theo kiến nghị của cử tri, nhằm giải quyết cho xe có tải trọng lớn (trên 8 tấn) vận chuyển nông sản, cây tràm đến kỳ thu hoạch của người dân là rất khó, cần phải có lộ trình nhất định. Bởi hiện nay nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm bố trí về huyện là rất hạn chế, trong khi đó nhu cầu vốn để đầu tư mới Cầu Cây dầu nói riêng và các cầu trên tuyến nói chung là quá lớn so với tình hình kinh tế hiện nay. Để sản phẩm hàng hóa của người dân làm ra không bị ảnh hưởng và giải quyết tạm thời nhu cầu vận chuyển của người dân, đầu tháng 01 năm 2013 phòng Kinh tế và Hạ tầng sẽ kiểm tra và đề xuất UBND huyện hỗ trợ cống tròn làm đường tránh; UBND xã Đạ Pal có trách nhiệm huy động người dân tự nguyện hiến đất để làm đường tránh, huy động công lao động để lắp đặt cống tròn qua suối.

- Cử tri xã An Nhơn kiến nghị: Huyện có kế hoạch đầu tư xây dựng cầu thôn 8 và đoạn đường từ cầu thôn 8 sang thị trấn Đạ Tẻh để tạo điều kiện cho nhân dân di dời nhà ở đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão và thuận tiên đi lại của nhân dân.

Trả lời :

Dự án đầu tư xây dựng cầu thôn 8 và đường dẫn hai đầu cầu do Trung tâm QL&KTCTCC huyện làm chủ đầu tư, dự án đã được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật với tổng mức đầu tư là 2.677 triệu đồng. Đây là dự án quan trọng, góp phần giải quyết nhu cầu vận chuyển hàng hóa và đảm bảo an toàn đi lại của người dân trong mùa mưa bão.

Theo quyết định phê duyệt số 953/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của UBND huyện thì dự án sẽ được triển khai trong năm 2013 từ nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện. Tuy nhiên việc khi nào triển khai dự án còn tùy thuộc vào nguồn vốn nhà nước bố trí.

- Cử tri xã Mỹ Đức kiến nghị: Cống tiêu nước quy trục đường 725 đang bị sập, không đảm bảo an toàn giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục.

Trả lời :

Tuyến đường ĐT.725 do Công ty XD&QLĐB II Lâm Đồng quản lý, đoạn từ Km 1+600 - Km 9+400 đã có kế hoạch nâng cấp mở rộng, hàng năm được đơn vị quản lý đường bộ duy tu, sửa chữa và phát quang cây bụi đảm bảo tầm nhìn phương tiện khi tham gia giao thông.

Trên tuyến đường này, tại Km 7+200 và Km 8+00 hệ thống cống qua đường hư hỏng đã làm diện tích mặt đường lún sụp, được Công ty XD&QLĐB II Lâm Đồng duy tu, sửa chữa bằng nhựa tưới và cắm biển báo hiệu đường bộ. Tuy nhiên, hiện nay mặt đường tiếp tục lún sụp, điều này ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của các phương tiện, nhất là vào ban đêm. Trước thực trạng trên, tháng 6 năm 2012 phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tham mưu huyện đề xuất UBND tỉnh, Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng sớm khắc phục. Mặc dù Sở GTVT chủ trì phối hợp với các ngành liên quan đã kiểm tra và làm việc với lãnh đạo UBND huyện, đến nay chưa có thông tin phản hồi từ phía Sở GTVT.

Khi triển khai thực hiện còn vướng mắc vì chưa thống nhất trách nhiệm giữa Sở Giao thông Vận tải và Sở NN&PTNT trong việc quản lý hệ thống cống qua đường. Vì vậy hiện trạng hư hỏng nêu trên đến nay vẫn chưa được triển khai thực hiện khắc phục kịp thời. Nội dung này Phòng KT – HT sẽ tiếp tục kiến nghị với cấp có thẩm quyền để giải quyết.

- Cử tri thôn 11 xã Đạ Kho đề nghị đầu tư cung cấp điện sinh hoạt cho nhân dân.

Từ năm 2010, Điện lực Đạ Tẻh đã khảo sát đường điện thôn 11 xã Đạ Kho, với quy mô khối lượng đường dây trung thế 1 pha dài 4,7km, đường dây hạ thế dài 5,3km. Trên tuyến đường điện này, ngoài việc đầu tư đường dây cung cấp điện, còn đầu tư đặt 3 trạm biến áp 1 pha với dung lượng 75KVA nhằm cung ứng đủ cho 93 khách hàng có nhu cầu sử dụng điện hiện nay.

Trên cơ sở hồ sơ đã lập qua khảo sát, hàng năm Điện lực Đạ Tẻh đều đăng ký danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản và dự án tái thiết lưới điện của Chính phủ Đức (dự án KWF) trình Công ty Điện lực Lâm Đồng phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay hồ sơ đầu tư đường điện cho thôn 11 xã Đạ Kho vẫn chưa được phê duyệt.

- Cử tri xã Hương Lâm có ý kiến: Đường dây điện băng qua đường tại nhà ông Hoàng Phương, thôn Hương Vân I hiện nay võng xuống rất thấp, dễ gây tai nạn. Đề nghị ngành điện lực có hướng xữ lý, khắc phục.

Trả lời :

Đường ĐT.721 sau khi nâng cấp cao hơn so với cốt hiện hữu từ 1 đến 3m, điều này đã dẫn đến đường dây điện hạ thế từ trụ 474/32 đến trụ 474/37 không đảm bảo an toàn khoảng cách pha đất. Trước thực trạng trên, năm 2011 Điện lực Đạ Tẻh đã triển khai xử lý nâng pha đất đường dây hạ thế từ trụ 474/32 đến trụ 474/37 đạt yêu cầu về khoảng cách an toàn lưới điện theo Nghị định số 60/NĐ-CP.

Theo kiến nghị của cử tri, Điện lực Đạ Tẻh đã kiểm tra thực tế và nhận thấy lô đất của ông Phương đã đổ đất cao hơn 2m so với mặt bằng hiện hữu để cải tạo, sửa chữa nhà. Do vậy khoảng cách pha đất của đường điện không đảm bảo an toàn theo quy định, Điện lực Đạ Tẻh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, lập biên bản và trình Ban chỉ đạo an toàn hành lang công trình lưới điện cao áp huyện có biện pháp xử lý kịp thời.

- Đầu tư đường điện sinh hoạt cho 9 hộ dân thôn Tân Lập thị trấn Đạ Tẻh và 10 hộ dân thôn 8 xã Mỹ Đức chưa có điện.

Trả lời :

Hiện nay, nhu cầu đầu tư mạng lưới điện cho các thôn, buôn trên địa bàn toàn huyện là 36,43km, khách hàng sử dụng điện là 504 hộ. (Các hộ dân này đã có điện sinh hoạt nhưng được đấu nối nhờ từ các công tơ điện của những hộ khác).

Việc đầu tư xây dựng mạng lưới điện gặp rất nhiều khó khăn, trong khi đó nguồn thu ngân sách của huyện hàng năm không đủ để tái đầu tư mạng lưới điện phục vụ nhu cầu của người dân, phải dựa vào nguồn vốn phân bổ từ ngân sách tỉnh, ngân sách trung ương hàng năm. Việc đầu tư nâng cấp 2 đường điện nêu trên nói riêng và đầu tư các đường điện cho Thôn, Buôn chưa có điện trên địa bàn huyện nói chung, Điện lực đã xây dựng kế hoạch đầu tư và trình Công ty Điện lực Lâm Đồng phê duyệt phát triển lưới điện huyện Đạ Tẻh giai đoạn 2011-2015.

- Hiện nay tại phân hiệu trường PTCS Triệu Hải nằm trên địa bàn thôn 2 xã Quảng Trị đang thiếu phòng học phải mượn hội trường thôn để con em đến học, cơ sở vật chất thiếu thốn làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh. Đề nghị ngành giáo dục có hướng xử lý, khắc phục.

Trả lời :

Hiện tại phân hiệu thôn 2 Quảng Trị có 4 lớp đang học phòng học tạm và mượn hội trường thôn để học. Năm 2008 Tỉnh có chủ trương cho xây dựng 4 phòng học nhưng kinh phí khó khăn Tỉnh chưa bố trí được. Do tình hình bức xúc, năm 2013 Phòng Giáo dục – Đào tạo đã tham mưu đề nghị UBND huyện và đã được UBND huyện thống nhất cho xây dựng 4 phòng học và 01 nhà vệ sinh.

- Cử tri thôn Vĩnh Thủy xã Đạ Lây kiến nghị với Phòng Giáo dục huyện sớm cấp bằng tốt nghiệp THCS cho con em khi tốt nghiệp ra trường (có trường hợp hơn 02 năm mới được cấp bằng nên ảnh hưởng đến việc giải quyết việc học  nghề và các chế độ ưu đãi khác)

Phòng Giáo dục – Đào tạo xin tiếp thu ý kiến của cử tri về việc cấp bằng tốt nghiệp THCS chậm, có năm học sinh sau khi tốt nghiệp 2 năm mới có bằng.

Lý do: Bằng tốt nghiệp THCS do Phòng GD-ĐT ký và cấp, nhưng phôi bằng của Bộ GD-ĐT chưa  cấp về, vì vậy việc cấp bằng của  Phòng GD-ĐT phải phụ thuộc vào việc cấp phôi bằng của Bộ. Thường thì sau khi học sinh tốt nghiệp lớp 9 từ 1 đến 2 năm  Bộ mới có phôi bằng. Sau khi nhận phôi bằng từ ở GD-ĐT Lâm Đồng, Phòng GD-ĐT mới kiểm tra, in ấn, ký và bàn giao về cho các trường để các trường cấp cho học sinh. Khi đã nhận được phôi bằng, Phòng thực hiện ngay để kịp thời cấp cho học sinh. Vấn đề này Phòng GD-ĐT ghi nhận và sẽ kiến nghị lên Sở GD-ĐT Lâm Đồng để được nhận  phôi bằng sớm hơn.

- Cử tri xã Mỹ Đức đề nghị: sớm có kế hoạch xây dựng trường THCS xã Mỹ Đức để con em thuận tiện đi học. Quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất cho trường tiểu học Mỹ Đức và trường Mầm non Đồng Tâm.

Trả lời :

+ Đối với việc xây dựng trường THCS Mỹ Đức : Phòng Giáo dục – Đào tạo nhất trí với kiến nghị của cử tri xã Mỹ Đức về việc sớm có kế hoạch xây dựng trường THCS Mỹ Đức. Phòng sẽ kiểm tra khảo sát cụ thể để tham mưu UBND huyện. Trong đợt kiểm tra kinh tế xã hội của Huyện ủy cuối năm 2012 đ/c Phó bí thư Huyện ủy cũng đã thống nhất kiến nghị này của xã Mỹ Đức và yêu cầu xã nhanh chóng chuẩn bị quỹ đất.

+ Trường TH Mỹ Đức đang thực hiện chương trình dạy 2 buổi/ ngày. Năm 2013 UBND huyện đã thống nhất đầu tư xây dựng 04 phòng học. Như vậy là cơ sở vật chất trường đảm bảo khá tốt cho dạy và học.

+ Trường Mầm non Đồng Tâm, năm 2012 đã đầu tư xây dựng 02 phòng học và 01 bếp ăn. Tuy cơ sở vật chất chưa được khang trang nhưng là đơn vị có cơ sở vật chất khá của ngành học Mầm non trong huyện. Vì vậy Phòng Giáo dục – Đào tạo sẽ tiếp tục tham mưu đầu từ trong những năm tới.

- Cử tri xã Đạ Kho hỏi: Người dân khi qua đời muốn hiến tặng giác mạc, một phần nội tạng thì liên hệ với cơ quan nào.

Trả lời :

Căn cứ Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác ngày 29/11/2006. Người có đủ điều kiện và có nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể mình (sau khi chết) thì bày tỏ nguyện vọng với cơ sở y tế (qua Phòng Y tế hoặc Trung tâm y tế huyện). Khi nhận được thông tin của người có nguyện vọng hiến mô, bộ phận trong cơ thể của người (sau khi chết), cơ sở y tế có trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục thực hiện theo nguyện vọng của mình theo đúng quy định của pháp luật.

- Cử tri xã Đạ Pal kiến nghị: Hiện nay nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn xã đang nhiễm phèn trầm trọng vào mùa khô. Đề nghị UBND huyện quan tâm đầu tư cho xã từ các chương trình, dự án để có nước hợp vệ sinh cho nhân dân sử dụng.

Trả lời :

Trong năm 2012, Phòng Tài nguyên và môi trường vừa triển khai dự án xử lý nước ngầm bị nhiễm phèn, arsen trên địa bàn huyện gồm 3 hệ thống xử lý nước cấp, công suất 10m3/ngày cho 3 trường mầm non tại Quốc Oai, An Nhơn, Triệu Hải và 20 hệ thống xử lý nước cấp, công suất 1,5m3/ ngày cho 20 hộ dân tại địa bàn các xã Đạ Lây, Hương Lâm, An Nhơn, Thị trấn Đạ Tẻh, Quảng Trị, Triệu Hải, Quốc Oai, đây là những khu vực thường gặp khó khăn về nguồn nước do bị nhiễm phèn, arsen, khan hiếm nước vào mùa khô. Qua kết quả nghiệm thu cho thấy chất lượng nước qua hệ thống xử lý đạt quy chuẩn nước sạch của bộ y tế.

Dự kiến trong năm 2013, sẽ áp dụng nhân rộng mô hình xử lý phèn và arsen trên địa bàn huyện, theo kiến nghị của cử tri xã Đạ Pal, Phòng TNMT sẽ kiểm tra thực trạng sử dụng nước của địa bàn xã và đề xuất hỗ trợ.

- Cử tri xã Triệu Hải kiến nghị: Hiện nay tại kênh tưới thủy lợi đang có tình trạng rác thải từ các xã khác đổ dồn về xã Triệu Hải theo dòng kênh làm ảnh hưởng môi trường. Đề nghị ngành chức năng cho xây lưới chắn rác tại vùng giáp ranh của các xã.

Trả lời :

Phòng TN&MT ghi nhận kiến nghị của cử tri xã Triệu Hải, trong thời gian tới Phòng sẽ xây dựng kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường tại địa bàn các xã, thị trấn nhằm hướng dẫn, tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ thói quen xả rác bừa bãi.

Với đề nghị cho xây lưới chắn rác, đề nghị UBND xã Triệu Hải có văn bản xin ý kiến của UBND huyện Đạ Tẻh.

- Cử tri xã Hà Đông và thôn 2,3 xã Quảng Trị kiến nghị ngành chức năng kiểm tra các điểm khai thác cát trên sông Đạ Tẻh làm sạt lở đất sản xuất của nhân dân.

Trả lời :

Lưu vực sông Đạ Tẻh chỉ có 01 giấy phép cấp cho Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đạ Tẻh (GP số 58/GP-UBND ngày 05/6/2009), Trung tâm đã ký hợp đồng với DNTN Ánh Tuyền để Doanh nghiệp trực tiếp khai thác. Trong thời gian giấy phép được cấp hoạt động, Phòng TN&MT đã thường xuyên kiểm tra và chấn chỉnh hoạt động khai thác của đơn vị khai thác (gồm kiểm tra định kỳ 2 lần/năm và kiểm tra đột xuất); hoạt động khai thác cát phần nào đã tác động đến việc gây sạt lở bờ sông. Tuy nhiên trên thực tế tại khu vực sông Đạ Tẻh cũng như sông Đạ Quay hàng năm do sự thay đổi dòng chảy nên sau mỗi mùa mưa lũ đều xảy ra hiện tượng sạt lở và bồi lấp đất ven sông. Hiện  nay giấy phép khai thác cát tại sông Đạ Tẻh đã hết hạn vào ngày 5/6/2012, Phòng đã làm việc và yêu cầu đơn vị ngừng mọi hoạt động khai thác trên sông Đạ Tẻh và đơn vị đã cam kết ngừng họat động khai thác cát.

Để quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên khoáng sản tại địa phương, đề nghị UBND các xã Hà Đông, Quảng Trị tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép gây sạt lở đất. Vì đây là trách nhiệm của UBND cấp xã trong việc quản lý tại địa bàn theo địa giới hành chính. Nếu có các hành vi khai thác trái phép gây sạt lở đất phải lập biên bản vi phạm hành chính, thuộc thẩm quyền xử lý thì xử lý, vượt thẩm quyền thì chuyển cơ quan cấp trên đề nghị xử lý theo quy định. Trách nhiệm phòng TN&MT  tiếp thu ý kiến trên và sẽ tổ chức triển khai phối hợp các xã Quảng Trị, Hà Đông kiểm tra và đề nghị UBND huyện xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trên.