Văn phòng 
New Page 1

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ Mail công vụ

1

Trần Hùng Cường

HUV, Chánh VP Huyện ủy

0915224228

cuongth@lamdong.gov.vn

2

Phương Văn Cường

Chuyên viên tổng hợp

0917159006

 

3

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Văn thư

0978471112

 

4

Hoàng Thị Cảnh

Chuyên viên Lưu trữ

0638501728

 

5

Nguyễn Thị Phượng

Kế toán

01245564889

 

6

Đinh Ngọc Lanh

Lái xe

0972203608

 

7

Nguyễn Tấn Lâm

Lái xe

0918846909

 

8

Trần Minh Hùng

Bảo vệ

0934862024

 

9

Huỳnh Thanh Duy

Bảo vệ

0918862979

 

10

Đặng Thị Loan

Tạp vụ

0358883360