Trung tâm bồi dưỡng chính trị 
New Page 1

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ Mail công vụ

1

Hồ Quốc Phong

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy Kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

0913720460

phonghq@lamdong.gov.vn

2

Phạm Thị Thanh

Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

0913177401

3

Nghiêm Thị Lâm

Giảng viên

0913604173

4

Lại Phước Toàn

Chuyên viên

0902547232