Ban tuyên giáo 
New Page 1

 

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ Mail công vụ

1

Hồ Quốc Phong

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện

0913720460

phonghq@lamdong.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hồng Lạc

Phó Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy

0906062697

lacnth@lamdong.gov.vn