Ban Dân vận 
New Page 1

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

Địa chỉ Mail công vụ

1

Nguyễn Văn Tuyên

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

0915005079

 

2

Phan Thị Hồng Loan

Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

0902657225

3

Hoàng Đăng Sang

Chuyên viên

0907552585