Các tổ chức cơ sở đảng trong huyện 
New Page 1

TT

Tên TCCSD

Bí thư

Phó bí thư

Địa chỉ email

1

Đảng bộ Thị trấn Đạ Tẻh

Nguyễn Thị Minh

Nguyễn Ngọc Thư

Phạm Ngọc Đàm

 

2

Đảng bộ xã Đạ Lây

Nguyễn Thanh Quang

Đào Văn Chính

 

3

Đảng bộ xã Hương Lâm

Lê Phi Hùng

Trần Phúc Chính

 

4

Đảng bộ xã An Nhơn

Trần Mạnh Nhuần

Nguyễn Hữu Hiền

Bế Văn Bối

 

5

Đảng bộ xã Đạ Kho

Nguyễn Thị Nga

Nguyễn Minh Sáng

 

6

Đảng bộ xã Triệu Hải

Phan Văn Đương

Nguyễn Công Thỉ

 

7

Đảng ủy xã Quảng Trị

Nguyễn Quốc

Lại Văn Long

 

8

Đảng bộ xã Đạ Pal

Chu Quang Tuấn

Phạm Khắc Luyến

Phạm Văn Tuấn

 

9

Đảng bộ xã Quốc Oai

Vũ Ngọc Lâm

Bàn Thị Hằng

 

10

Đảng bộ xã Mỹ Đức

Phùng Minh Đức

Hoàng Văn Thám

 

11

Đảng bộ xã Hà Đông

Đoàn Văn Duệ

Nguyễn Văn Thụ

Nguyễn Công Hoan

 

12

Đảng bộ Công an

Đào Quang Trung

Võ Văn Thành

 

13

Đảng bộ Quân sự

Nguyễn Đình Tuấn

 

14

Chi bộ VP UBND huyện

Trần Văn Ký

Phạm Thị T Hường

 

15

Chi bộ VP Huyện Ủy

Trịnh Xuân Dũng

Nguyễn Văn Tuyên

 

16

Chi bộ Trung tâm y tế

Vũ Thanh Hương

Đặng Đình Quảng

 

17

Chi bộ Phòng TN-MTvàKT-HT

Nguyễn Duy Thái

Lê Bá Phụng Anh

 

18

Chi bộ Phòng giáo dục

Hồ Thị Diệu Hằng

 

19

Chi bộ VH,TT-TT

Lê Quang Thiện

Trần Viết Danh

Trịnh Thế Vang

 

20

Chi bộ NNvàPTNT

Phạm Xuân Tiện

Ngô Thị Nga

 

21

Chi bộ Tòa án

Nông Văn Đăm

Nguyễn Ngọc Oanh

 

22

Chi bộ Viện kiểm sát

Nguyễn Văn Du

Nguyễn Trung Kiên

 

23

Chi bộ Thanh tra – Tư pháp

Lâm Thành Vui

 

 

24

Chi bộ TT QLvàKTCTCC

Nguyễn Văn Hiếu

Nguyễn Văn Trình

 

25

Chi bộ Bảo hiểm xã hội

Trần Thế Nga

Nguyễn Văn Thế

 

26

Chi bộ Thi hành án

Phạm Quốc Thành

Trần Lê Tuấn

 

27

Chi bộ Phòng nội vụ

Hoàng Văn Quỳnh

 

 

28

Chi bộ Ngân hàng

Phùng Thị Lẹ

Phạm Khắc Lâm

 

29

Chi bộ Ngân hàng CSXH

Phan Minh Đăng

 

 

30

Chi bộ Trường PTTH Đạ Tẻh

Vũ Văn Bảo

 

 

31

Chi bộ Trường PTDTNT

Huỳnh Văn Phụ

Lê Mậu Quang

 

32

Chi bộ TTGDNNvàGDTX Đạ Tẻh

Bùi Quốc Ca

Đỗ Văn Kết

 

33

Chi bộ Trường PTTH Lê Quý Đôn

Hoàng Xuân Khánh

Phùng Quang Thành

 

34

Chi bộ Phòng Dân tộc

Lại Phước Thắng

 

 

35

Chi bộ BQL chợ Đạ Tẻh

Nguyễn Đợi

 

 

36

Chi bộ Chi cục thuế

Nguyễn Văn Toản

Nguyễn Tỉnh

 

37

Chi bộ Dân vận – Mặt trận

Đinh Trọng Hà

 

38

Chi bộ Phòng LĐ - XH

Đinh Viết Bảo

 

 

39

Chi bộ Hạt kiểm lâm

Nguyễn Ngọc Toán

 

40

Chi bộ Phòng TC-KH

Lê Cao Đài

 

41

Chi bộ Kho bạc

Lê Trọng Huỳnh

Lê Kim Trung Hưng

 

42

Chi bộ Công ty lâm nghiệp

Phùng Thế Tải

Nguyễn Bá Khai

 

43

Chi bộ Trung tâm DSKHHGĐ

Nguyễn Thị Hải Yến

 

 

 

 ----------------------------------------

 Các tin khác