BCH Đảng bộ huyện khóa VIII (2015 – 2020) 
New Page 1

DANH SÁCH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA VIII
(Nhiệm kỳ 2015-2020)

STT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Tôn Thiện Đồng

TUV, BT Huyện ủy, CT HĐND huyện

0902802777

2

Nguyễn Mạnh Việt

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

091850642

3

Bùi Văn Hùng

PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

0918093948

4

Nguyễn Đình Sô

UVBTV, Trưởng Công an huyện

5

Lê Văn Quý

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

0919418196

6

Nguyễn Văn Tuyên

UVBTV, Trưởng BDV, Chủ tịch MTTQ

0633604234

7

Trần Hùng Cường

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

8

Nguyễn Thị Minh

UVBTV, Bí thư Đảng ủy Thị trấn

9

Nguyễn Hoàng Minh

Trưởng Phòng TC-KH

10

Nguyễn Đức Dũng

Chánh Thanh tra

11

Phan Thị Thủy

Trưởng phòng GD&ĐT

0918007657

12

Trần Minh Công

Viện trưởng VKS

13

Hồ Quốc Phong

UVBTV, Trưởng BTG Huyện ủy

0913720469

14

Trịnh Xuân Dũng

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

0908065170

15

Đinh Viết Bảo

HUV, Trưởng phòng LĐ-TT-XH

0919005828

16

Tống Giang Nam

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện

0917545345

17

Nguyễn Tôn Yên

HUV, Chính trị viên Quân sự huyện

0946604759

18

Phùng Minh Đức

HUV, Bí thư Huyện đoàn

0633604101

19

Nguyễn Văn Hiếu

HUV, Giám đốc TT QLKTCTCC

0918810234

20

Võ Văn Thành

HUV, Phó trưởng Công an huyện

0918639398

21

Trần Văn Ký

Phó Chủ tịch HĐND huyện

0919069618

22

Lê Mậu Tuấn

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

0919100070

23

Nguyễn Khắc Hải

Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy

0902798625

24

Nhữ Thị Thanh Hương

HUV, Trưởng Phòng Tư pháp huyện

0907058083

25

Trần Mạnh Nhuần

HUV, CT UBND xã An Nhơn

01663911957

26

Nguyễn Văn Dũng

HUV, Bí thư Đảng ủy  xã Quốc Oai

0944250344

27

Trương Quang Lang

Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Cập nhật

28

Nguyễn Thị Liên

Chủ tịch Hội LHPN huyện

01227950266

29

Lê Quang Thiện

Giám đốc TT VHTT-TT huyện

0633604032

30

Hoàng Văn Quỳnh

UVBTV, Trưởng Phòng Nội vụ huyện

0918181206

31

Phạm Xuân Tiện

Trưởng phòng NN&PTNT

32

Nguyễn Duy Thái

HUV, Trưởng Phòng TN-MT

0919262737

33

Nguyễn Thị Nga

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đạ Kho

01212406563

34

Nguyễn Thị Tiếng Thơ

Chủ tịch LĐLĐ huyện

0949246846

35

Phạm Thị Thu Hường

Phó CT HĐND huyện

0633709838

36

Nguyễn Thị Hồng Lạc

Phó Trưởng BTG Huyện ủy

0972246070

37

Hồ Hỷ

HUV, Chủ tịch UBND xã Hương Lâm

0907552228

38

Nguyễn Thanh Quang

HUV, Chủ tịch UBND xã Đạ Lây

Cập nhật

39

Nguyễn Hữu Thụ

HUV, Bí thư Đảng ủy xã Hà Đông

0919651872

40

Vũ Duy Hạ

HUV, Chủ tịch UBND xã Đạ Kho    

0633904789

41

Nguyễn Quốc

HUV, Chủ tịch UBND xã Quảng Trị

Cập nhật