Các nhà hàng, nhà nghỉ có trên địa bàn 
New Page 1

TÊN CÁC NHÀ HÀNG, NHÀ NGHỈ

 

STT

Tên đơn vị

Địa điểm

Số điện thoại

Ghi chú

NHÀ NGHỈ

1

Nhà nghỉ Hải Linh

Đường 3/2, TDP 1C-Thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh

01234012787

Được xếp hạng Nhà nghỉ

2

Nhà nghỉ Thiên Ân

Thôn 3 – xã Đạ Kho

0946.674.434

Được xếp hạng Nhà nghỉ

3

Nhà nghỉ Văn Minh

Khu phố 2D – Thị trấn Đạ Tẻh

0934.657.458

Cơ sở lưu trú

4

Nhà nghỉ Thủy lợi

KP 5 – TT Đạ Tẻh

0633.880.183

Cơ sở lưu trú

5

Nhà Nghỉ Thiên An

Thôn 4 – xã Đạ Kho- Huyện Đạ Tẻh

0918.772.458

Cơ sở lưu trú

6

Nhà nghỉ Hoàng Gia

Thôn 4 – xã Đạ Kho- Huyện Đạ Tẻh

Được xếp hạng Nhà nghỉ

7

Nhà nghỉ Minh Phát

Khu phố 2D – Thị trấn Đạ Tẻh

Cơ sở lưu trú

8

Nhà nghỉ Hưng Yến

Khu phố 3A – Thị trấn Đạ Tẻh

Được xếp hạng Nhà nghỉ

9

Nhà nghỉ Hoàng Vũ

Cơ sở lưu trú

10

Nhà nghỉ Quỳnh Như

Được xếp hạng Nhà nghỉ

11

Nhà nghỉ Thanh Lịch

Thôn 4 – xã Đạ Kho

Xếp loại CSLTDL

NHÀ HÀNG

1

Phương Nam quán

TDP 1 – TT Đạ Tẻh

0633.880.456

2

Nhà hàng Thu Hường

TDP 1 – TT Đạ Tẻh

0919.418.412

3

Nhà hàng Thanh Huyền

TDP 4 - TT Đạ Tẻh

0906.609.183