KHU ĐIỂM DU LỊCH TẠI ĐẠ TẺH

 

stt

Tên điểm

Địa chỉ

Ghi chú

1

Khu du lịch Hồ Đạ Tẻh

Xã Mỹ Đức

Di tích quốc gia

2

Khu du lịch thác Dakala

Xã Triệu Hải

 

3

Khu du lịch Hồ Đạ Hàm

Xã An Nhơn

Di tích cấp tỉnh, thành phố