Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Lĩnh vực Tài chính

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 862 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
98-KCN-VP 26/03/2020 Triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 tại Ban QUản lý các KCN Lâm Đồng
97/KCN-VP 26/03/2020 V/v ký quỹ thực hiện dự án nhà máy chế biến thực phẩm và đồ uống
96/KCN-NV 26/03/2020 Đôn đốc triển khai xây dựng đảm bảo tiến độ dự án đầu tư
95/KCN-VP 26/03/2020 Đôn đốc triển khai thực hiện độ dự án đầu tư (Lần 4)
94/KCN-VP 26/03/2020 Đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư (Lần 2)
99/KCN-VP 26/03/2020 Đôn đốc triển khai xây dựng phần dự án đầu tư mở rộng
100/KCN-VP 26/03/2020 Đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư (lần 4)
101/KCN-VP 26/03/2020 Đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư
102/KCN-VP 26/03/2020 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư
103/KCN-VP 26/03/2020 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư
104/KCN-VP 26/03/2020 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư
105/KCN-VP 26/03/2020 V/v đôn đốc triển khai thực hiện dự án đầu tư
14/TB-KCN 26/03/2020 Thông báo v/v thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Công ty Cổ phần Đá Lam Đồng (lần 4)
15/KH-KCN 24/03/2020 Kế hoạch triển khai công tác dân vận chính quyền găn với thực hiện "Năm dân vận khéo" 2020
92/KCN-VP 24/03/2020 V/v thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2020
22/BC-KCN 24/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các KCN đến năm 2015, định hướng đến năm 2020
13/KH-KCN 23/03/2020 Kế hoạch thực hiện kế hoach 108-KH/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế , chính sách, nâng cao chất lượng , hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
88/KCN-VP 23/03/2020 V/v cập nhật nhân sự bộ phận giải quyết TTHC trên hệ thống một cửa
87/KCN-NV 23/03/2020 V/c chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
12/CTr-KCN 23/03/2020 Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của Ban quản lý các khu công nghiệp
84/KCN-NV 20/03/2020 Báo cáo thông tin và tình hình khai thác, sử dụng nước dưới đất và xả nước thải của các dự án tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
25/BC-KCN 19/03/2020 Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 và quý I năm 2020.
19/3/2020 19/03/2020 Tài liệu hướng dẫn khai báo y tế phòng dịch NCOVI
22/BC-KCN 18/03/2020 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, Kế hoạch thực hiện nhệm vụ quý II/2020
21/BC-KCN 13/03/2020 Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 của Ban quản lý các khu công nghệp tỉnh Lâm Đồng

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này