Skip navigation links
Giới thiệu
Giới thiệu chung
Chức năng nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Thông tin lãnh đạo
Các phòng ban
Danh bạ
Bản đồ
Điều kiện và Tiềm năng
Hệ thống văn bản
Toàn bộ văn bản
C/O - Mẫu D
Đầu tư
Môi trường
Tài chính
Thuế
Xây dựng
Đất đai
Lao động
VB Ban Quản Lý các KCN
Công bố thông tin Dự án đầu tư Nhà ở Công nhân
0004.jpeg
Thủ tục hành chính
Hướng dẫn triển khai
Thông tin công bố
Thủ tục một cửaExpand Thủ tục một cửa
Giấy chứng nhận đầu tư
Lao động
Xây dựng
Văn phòng đại diện
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tin tức hoạt động
Thông tin chung
Sự kiện nổi bật
Dư án kêu gọi đầu tư
Chính sách ưu đãi đầu tư
Chính sách của tỉnh
Thông tin doanh nghiệp
Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp Quản lý nhà nước và gặp mặt các nhà đầu tư năm 2016
Công khai ngân sách
noimg Số lượt truy cập

 Lĩnh vực Môi trường

Số hiệu/Trích yếu:
Loại văn bản:
Có 720 văn bản:

Số-Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
25/GM-KCN 15/10/2019 Về việc triển khai dự án đàu tư xây dựng hệ thống cấp nước KCN Lộc Sơn
30/KH-KCN 14/10/2019 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
83/BC-KCN 14/10/2019 Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 và kế hoạch đào tạo năm 2020
104/TB-KCN 14/10/2019 Thông báo về việc trả hồ sơ thẩm định thiết kế kỹ thuật
103/TB-KCN 11/10/2019 Thông báo kết quả Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 và công tác hội nhập quốc tế năm 2019 tại Khu công nghiệp Phú Hội
102/TB-KCN 11/10/2019 Thông báo kết quả Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 2 và công tác hội nhập quốc tế năm 2019 tại Khu công nghiệp Lộc Sơn
82/BC-KCN 10/10/2019 Báo cáo tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
340/KCN-NV 10/10/2019 V/v diễn tập khu vực phòng thủ tại Khu công nghiệp Phú Hội
339/KCN-NV 08/10/2019 Cung cấp thông tin hàng tháng và thực hiện các báo cáo định kỳ
335/KCN-NV 01/10/2019 V/v trồng cây xanh lô ký hiệu CX3 quy hoạch KCN Phú Hội
334/KCN-NV 01/10/2019 V/v kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
22/GM-KCN 30/09/2019 Giấy mời họp giao ban đánh giá công tác tháng 9/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2019
56/QĐ-KCN 30/09/2019 Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của văn phòng và phòng nghiệp vụ Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
80/BC-KCN 27/09/2019 Báo cáo tổng kết phát triển KCN tại tỉnh Lâm Đồng
29/HD-KCN 27/09/2019 Hướng dẫn công tác Thi đua, khen thưởng và tiêu chí chấm điểm bình xét thi đua khen thưởng doanh nghiệp trong cac KCN
332/KCN-VP 27/09/2019 Về việc thực hiện khen thưởng doanh nghiệp trong KCN
328/KCN-NV 25/09/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
326/KCN-NV 23/09/2019 Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
325/KCN-NV 23/09/2019 V/v phúc đáp văn bản tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
28/KH-KCN 23/09/2019 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030
324/KCN-NV 19/09/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
323/KCN-NV 19/09/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
322/KCN-NV 19/09/2019 V/v chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
79/BC-KCN 18/09/2019 Báo cáo sơ kết Chương trinh hành động số 91-CT/TU về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
320/KCN-VP 18/09/2019 V/v đăng ký các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Previous Page 1-25 Next Page
Vùng dữ liệu này sẽ tự động hiển thị ở bên phải khi xem ở chế độ bình thường. Khi xem ở chế độ Edit vùng này sẽ tự dộng hiển thị ở bên dưới để tiện việc cập nhật dữ liệu.
Văn bản của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Lâm Đồng
Bộ thủ tục hành chính
Đường dây nóng
Tiếp nhận, trả lời góp ý
Cổng Thông tin điện tử Lâm Đồng
Dịch vụ công trực tuyến
Hệ thống văn bản của tỉnh
Th6ng tin doanh nghiệp trong các khu công nghiệp
Danh bạ thư điện tử
  
 
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 36 Trần Phú, TP. Đà Lạt
Điện thoại: 0263.3549103 - Fax: 0263.3549104 - Email: bqlkcn@lamdong.gov.vn
Ghi rõ nguồn http://liza.lamdong.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này