Danh bạ 

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ THƯ ĐIỆN TỬ
BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
 

 

Địa chỉ hộp thư của cơ quan :  bqlkcn@lamdong.gov.vn

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ thư điện tử

1. BQL các khu Công nghiệp

 

Trần Xuân Vượng

Trưởng ban

vuongtx@lamdong.gov.vn

 

Phạm Thế  Hùng

Phó Trưởng ban

pthung@lamdong.gov.vn

 

Đỗ Xuân Kiên

Phó Trưởng ban

kiendx@lamdong.gov.vn

 

Đặng Kim Lâm

Chánh văn phòng

lamdk@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Quang Đạt

Trưởng phòng

datnq@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Hoàng Vũ

Phó chánh văn phòng

vunh@lamdong.gov.vn

 

Võ Thị Tuyết Nhung

Phó phòng

nhungvtt@lamdong.gov.vn

 

Lê Hải

Chuyên viên

hail@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Đình Chi

Chuyên viên

chind@lamdong.gov.vn

 

Đào Thị Thu Hằng

Chuyên viên

hangdtt@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chuyên viên

ntthoa@lamdong.gov.vn

 

Nguyễn Thu Hà

Kế toán

hantbql@lamdong.gov.vn

 

Phan Văn Nam

Chuyên viên

nampv@lamdong.gov.vn

 

Đinh Thị Hoa Lài

Chuyên viên

laidth@lamdong.gov.vn                     

 

Trịnh Tuấn Linh

Chuyên viên

linhtt@lamdong.gov.vn

 

Đoàn Thị Ánh Huyền

Văn thư

huyendto@lamdong.gov.vn                     

 

Nguyễn Bình Minh

Nhân viên

minh2503@gmail.com

2. Công ty Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội

Địa chỉ Mail: pthtkcnlocsonphuhoi@lamdong.gov.vn

 

Lê Hải Ninh

Giám đốc

ninh.lehai@yahoo.com.vn

 

Võ Văn Hậu

Phó Giám đốc

hauvv@lamdong.gov.vn

 

Bùi Ngọc Quỳnh

Phó Giám đốc

quynhbn@lamdong.gov.vn

 

Trần Công Minh

Kế toán trưởng

minhtc@lamdong.gov.vn