Dự án

Kế hoạch số 5938/UBND-KH ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Bổ sung thiết bị thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Đức Trọng.

Bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Tường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Đức Trọng
Trang sau >>